cze 9, 2014

Nowości w T-FLEX CAD 14…

Wybrane nowości w T-FLEX CAD 14:

Optymalizacja wydajności systemu

W trakcie rozwoju T-FLEX CAD 14, programiści „Top Systems” szczególną uwagę zwrócili na czynniki optymalizujące wydajność systemu. Istotne zmiany zostały dokonane w systemie podstawowych przekształceń matematycznych 3D. Rezultatem tych działań jest wzrost szybkości generacji i przebudowy modeli jak również przyspieszenie wielu operacji wymagających znacznych zasobów obliczeniowych. Poważne zmiany zaszyły również w formacie pliku T-FLEX CAD. Zmiany te doprowadziły do wielokrotnego zmniejszenia fizycznego rozmiaru pliku (w niektórych projektach nawet 10 razy). Efektem tych działań jest znaczny wzrost szybkości działania całego systemu, co jest szczególnie zauważalne podczas tworzenie dużych złożeń 3D. Wydajność poprzedniej wersji systemu była znacznie lepsza niż systemów konkurencji co potwierdziły testy porównawcze oprogramowania CAD. Mimo to producent był w stanie jeszcze w dużym stopniu ją poprawić. Teraz praca w T-FLEX CAD jest bardziej komfortowa i pozwala projektantowi bardziej skupić się na zadaniu do wykonania.

Wizualizacja 3D

Nowy mechanizm generowania fotorealistycznych obrazów oparty o technologię NVIDIA OptiX. Jest przeznaczony do generowania fotorealistycznych obrazów o wysokiej jakości na bazie oświetlenia i właściwości materiału, takie jak: przejrzystość, odbicie, załamanie światła, właściwości powierzchni itp. Nowy mechanizm pozwala uzyskać fotorealistyczne obrazy w czasie rzeczywistym bezpośrednio w oknie T-FLEX CAD 14 podczas edycji modeli 3D. Z nowym mechanizmem realistyczne obraz można uzyskać nie tylko z modeli trójwymiarowych wykonanych w T-FLEX CAD, ale również z importowanych modeli 3D.

T-FLEX 14 - lego technic

Dodano możliwość zaawansowanego mapowania struktury powierzchni tj. np. nierówności, która pozwala na uzyskanie bardzo realistycznego wyglądu modelu również w oknie modelowania 3D.

W oknie 3D oprócz tekstury tła można zastosować obraz środowiska, który ma swoje odzwierciedlenie w odbiciu na powierzchni modelu wykonanej z odpowiedniego (połyskliwego) materiału.

Dzięki tej funkcjonalności użytkownik ma możliwość tworzenia własnego wirtualnego modelu otoczenia. Do obsługi plików środowiska stosowany jest format *. HDR.

Zarządzanie biblioteką materiałów

T-FLEX CAD 14 posiada nowy mechanizm zarządzania biblioteką materiałów. Możliwe jest teraz wygodne znalezienie poszukiwanego materiału odpowiedniego do wizualizacji, obliczeń inżynierskich i/lub integracji z dokumentami T-Flex i innych systemów.

Nowe materiały posiadają swój własny edytor parametrów pracujących w formie okna pływającego lub zagnieżdżonego. Edytor materiałów może obecnie działać bez otwartego dokumentu.

Użytkownik ma teraz możliwość:
- Tworzyć własne materiały wizualne na bazie tektury i/lub koloru wraz z opisem.
- Stosować materiały do ścian i geometrii za pomocą operacji kopiuj/wklej lub po prostu metodą „przeciągnij i upuść” (drag&drop).
- Dodawać właściwości materiałów, które są odpowiedzialne za ich fotorealistyczne wyświetlanie (tekstura, połysk odbicia, przeźroczystość)
- Użyć materiałów bibliotecznych zgodnych z wymogami norm GOST, AISI, ASTM i DIN
- Wyszukiwać materiały.
Projektowanie systemów komunikacyjnych
W T-FLEX CAD 14 nowy specjalistyczny mechanizm do projektowania różnego rodzaju systemów komunikacji – rurociągi, wentylacja, okablowanie itp.

W opisie każdego rodzaju komunikacji można:

- Wygenerować żądany typ profilu lub wybrać go z biblioteki.
- Zdefiniować orientację profilu:
- Określić odpowiedni poziom biblioteki, zgodnie z którym połączenie zostanie utworzone:

- Dodawać różnego typu rodzaje końcówek i elementów łączących:
- Wykonać odpowiednie wycięcia z automatyczną zmianą istniejących elementów:
W rezultacie, użytkownik otrzymuje bardziej proste i skuteczne narzędzia do projektowania różnego rodzaju sprzętu komunikacyjnego. Oto mały przykład podstawowego zestaw gotowych elementów, które mogą korzystać projektant rurociągów:
System pozwala szybko stworzyć całą sieć rur komunikacyjnych lub przewodów i tak samo szybko połączyć wszystkie dostępne urządzenia.
System rurociągów w TFX 14
Zarządzanie strukturą produktu
T-FLEX CAD 14 posiada nowy mechanizm zarządzania strukturą produktu. Teraz możliwe jest szybkie tworzenie uniwersalnej struktury, w której skład wchodzi spis wszystkich elementów używanych w projektach.
Nowy mechanizm pozwala na:
- Równoległą kontrolę różnych projektów.
- Dodanie elementów do dowolnego typu modeli.
- Kontrola wyłączania elementów ze struktury bez konieczności usuwania go z projektu.
- Skonfigurowanie ustawienia, które zostało wybrane dla różnych typów elementów (zmienne, właściwości modelu, atrybuty itp.
- Wykorzystanie specjalnego okna ze struktura produktu do kontrolowania jej zawartości.
- Zdefiniowanie zasad postępowania z różnymi rodzajami produktów.
Podgląd operacji boolean
Przekrój 3D pozwala na wykonanie wybranie prostopadłości które można wykonać wzór poprzeczny Równoległościan rozważenia materialne ciała i wiele innych przydatnych funkcji
Nowe opcje zostały dodane do właściwości przekroju 3D „Kolor przekroju”, „Kolor modelu”, Materiał Modelu”:
Przekrój 3D
Bardziej przejrzyste i wygodne w użyciu manipulatory 3D:
Animacja eksplodowania (demontażu)

Nowy mechanizm zarządzania demontażem, pozwala rozwiązywać różne zadania i tworzyć scenariusze opisujące np. schemat kolejności składania części. W dowolnym projekcie można utworzyć wiele różnych scenariuszy dodając kolejne kroki i akcje. Animację procesu montażowego można zapisać w pliku video, możliwe jest również dokumentowanie kolejnych jego etapów. Narzędzie to idealnie nadaje się do tworzenia wszelkiego rodzaju Instrukcji Montażu.

Eksplodowanie
Możliwość wykonania rzutowania 2D z dowolnych wykonanych wcześniej scenariuszy eksplodowania.
Zgodnie z sugestiami wielu użytkowników w T-FLEX CAD 14 dodano nową operację „Żebro„, która jest przeznaczona do szybkiego tworzenia usztywnień.
Szkicownik zyskał nowe polecenie rysowania prostokąta „Przez centrum i wierzchołek”:
Prostokąt
Praca ze złożeniami

Dodane zostały znaczące udoskonalenia do budowy złożeń tj. jak tryb „dystrybucja”, który pozwala na przejrzystą dwukierunkową edycję 2D i 3D.

Dodano wiele dogodnych zmian dla przejrzystego funkcjonowania operacji 3D i rzutowania 2D. Co znacznie uprościło projektowanie planów rozmieszczenia urządzeń przemysłowych i innych tego typu zadań. Za pomocą nowych narzędzi, można szybko tworzyć rysunki rzutów kondygnacji, indywidualnych planów, urządzeń, itp.

Praca z blachami

Poprawiono działanie poleceń do tworzenia elementów blaszanych oraz opracowano nową operację „Konwertuj bryłę do blachy”. Narzędzie przekształca trójwymiarowy model na element blaszany z zachowaniem wszystkich parametrów gięcia, przerw i podcięć. Powstałe przerwy i podcięcia konieczne do uzyskania prawidłowego rozkroju w przyszłości przeznaczone są do klejenia lub np. spawania.

Aktualizacje rysunków 2D

Wiele zmian i ulepszeń wprowadzonych zostało do poleceń 2D:

- Węzłów 2D
- Szkicownika
- Linii
- Kreskowania
- Tekstów
- Bazy danych

Parametryzacja to jednym z kluczowych mechanizmów stanowiących o sile systemu T-FLEX CAD. W nowej wersji możliwe jest stosowanie zmiennych i wyrażeń w wartościach komórek bazy danych. Wartości są aktualizowane zgodnie ze zmianami w Edytorze zmiennych.

Znacznie poprawiono funkcjonalność wyświetlania danych, nawigacji i sortowania. Obecnie możliwe jest np. sortowanie danych indywidualnie w każdej kolumnie.

Zoptymalizowany interfejs użytkownika

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian w nowej wersji jest zawsze poprawa interfejsu systemu. W T-FLEX CAD 14 można tu zauważyć znaczącą poprawę.

Pojawiły się nowe rodzaje okien/widoków. Oprócz dostępnego dotychczas „Widoku 3D” i „Widoku 2D” można dla danego projektu uruchomić w tym samym (podzielonym) oknie „Widok fotorealistyczny” i „Widok Bazy danych”.

Lokowanie widoków

Nowe polecenie „Lokowanie Widoków” („Okno|Lokowanie Widoków”) pozwala na na aktywację zdefiniowanego układu okien dla bieżącego projektu.

Po wywołaniu polecenia istnieje kilka opcji usytuowania widoków:

Lokowanie widoków

Opcja „Ustaw jako domyślne” pozwala użytkownikowi ustawić wybraną konfigurację okien automatycznie podczas tworzenia nowego dokumentu w bieżącej sesji.

Dynamiczny dynamiczny panel zatwierdzania pojawiający się w okolicach kursora. Oprócz standardowego przycisku OK, możliwe jest uzyskanie podręcznego dostępu do wszystkich opcji automenu dla aktywnego polecenia.

Praktyka pokazała, że powyższa funkcjonalność jest w stanie znacznie przyspieszyć i uprzyjemnić pracę z rysunkami i modelami 3D.

- najczęściej używane części (takie jak elementy złączne) można teraz umieścić w osobnym menu i używać z maksymalną wydajnością.
- możliwość pracy dla użytkowników tabletów i ekranów dotykowych

Eksport lub import w nowych formatach takich jak: X3D, 3DS, OBJ, PLY, TF3D, STL.

Eksport Modelu 3D do PDF 3D:

PDF 3D

Wsparcie zapisu modelu do formatu RGK (RGK Geometric Kernel) w dwóch opcjach: RGK_XML i RGK_ZIP.

Dane wyeksportowane do RGK mogą być przeglądane za pomocą przeglądarki „RGK Viewer” (www.rgkernel.com) w systemie Windows lub za pomocą aplikacji „RGK Mobile” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgk.viewer) na urządzeniach z systemem Android (tylko format RGK_XML):

RGK dla Windows

RGK dla Android

Pełny opis nowości T-FLEX CAD 14 znajduje się w poniższym dokumencie PDF. W dokumencie zamieszczono również informacje o zmianach w T-FLEX Analysis 14:

Pełny opis

http://www.tflex.pl/download/T-FLEX_CAD_14_Release_Notes.pdf

Zapraszamy na nasz fanpage po najnowsze informacje:

 

 •    //
 • Komentowanie nie jest możliwe   //
 • News
kwi 24, 2014

Nowa wersja ProgeCAD 2014 PL

Informujemy o ukazaniu się nowej wersji aplikacji ProgeCAD Professional – najlepszej alternatywy dla AutoCAD®.

W nowej wersji m.in:
♦ eksport do PDF 3D
♦ współpraca z drukarkami 3D (*.STL)
♦ EasyArch (rozbudowany dodatek architektoniczny)
♦ edycja bloków dynamicznych
♦ nowe rodzaje linii i wzory kreskowania
♦ nowe rodzaje tabel i sposoby modyfikacji (współpraca z MS Excel®)
♦ ulepszony ProgeCAD Center
♦ obsługa .NET
♦ wiele innych zmian i usprawnień

progeCAD2014pl

Nową wersje można pobrać i przetestować z naszego działu POBIERZ. Zachęcamy do testów i zakupu. Zakupu programu można dokonać za pośrednictwem naszego sklepu internetowego lub poprzez bezpośredni kontakt.

Wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do upgrade’u do nowej wersji otrzymają niebawem nowe kody licencyjne.

 •    //
 • Komentowanie nie jest możliwe   //
 • News
kwi 11, 2014

Relacja z sympozjum

Dziękujemy Państwu za udział w Sympozjum Innowacyjnych technologii CNC w Brzeszczu.

Jednym z punktów sympozjum była prezentacja możliwości oprogramowania SolidCAM oraz obróbka na maszynie firmy PROREST z wykorzystaniem modułu iMachining 3D. Firmy zainteresowane podwyższeniem wydajności programowania i obróbki zapraszamy do współpracy.

Poniżej znajduje się fotorelacja ze spotkania:

 
Film z obróbki na maszynie dostępny bedzie niebawem.

mar 26, 2014

Sympozjum innowacyjnych technologii CNC

Zapraszamy Państwa do udziału w sympozjum:

„Innowacyjne technologie obróbki skrawaniem z wykorzystaniem nowoczesnych obrabiarek i narzędzi”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 10.04.2014 w siedzibie firmy PROREST , Brzeszcze ul. Nazieleńce 29a (wjazd od ulicy Młynskiej).

Podczas sympozjum będzie prezentowana cyklicznie obróbka detali na nowoczesnych obrabiarkach sterowanych numerycznie dla których programy będą generowane m.in. przy użyciu oprogramowania SolidCAM.

sympozjum_brzeszcze

W przypadku zainteresowania prosimy zapoznać się z programem sympozjum [KLIK].

Udział w sympozjum jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału.

 •    //
 • Komentowanie nie jest możliwe   //
 • News
lut 28, 2014

SolidCAM i InventorCAM na targach STOM-TOOL

Serdecznie zapraszamy Państwa na VII Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL.
Targi odbywają się w dniach 26-28- marca 2014 r.

Na organizowanym wspólnie z firmą Premium Solutions Polska – stoisku będzie można zapoznać się bliżej z aplikacją SolidCAM oraz InventorCAM.

Podczas trzech dni imprezy prezentować będziemy nową, rewolucyjną strategię frezowania iMachining, która pozwala zaoszczędzić 70% czasu obróbki i znacząco zwiększyć żywotność narzędzi.

Pokazy odbywać się będą na obrabiarkach FANUC Robodrill Alpha D21SiA5 3-axis oraz AVIA VARIO HS 5-axis.
Zapraszamy do hali C na stoisko 40.

targi_st2014

Po wypełnieniu poniższego formularza otrzymają Państwo zaproszenie uprawniająca do bezpłatnego wstepu.
Ilość zaproszeń jest ograniczona.

Imię i Nazwisko*
Nazwa firmy*
Ulica i numer*Miejscowość*Kod pocztowy*Adres e-mail*Telefon kontaktowy*Proszę o wysłanie następującej ilości zaproszeń*

Przepisz kod z obrazka (weryfikacja antyspamowa):  captcha

*) wymagane pola

sty 30, 2014

Licencja czasowa T-FLEX CAD

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości nabycia praw licencyjnych do komercyjnego użytkowania oprogramowania T-FLEX Parametric CAD na licencji czasowej.

Licencja dotyczy pełnej wersji oprogramowania T-FLEX Parametric CAD 2D/3D i jest tak samo funkcjonalna jak licencja bezterminowa.

tfx_tmie1

1) Licencja udzielana jest na okres 12 miesięcy.
2) Licencja dostępna jest na kluczu USB.
3) W okresie ważności licencji dostarczane są aktualizacje programu (również do wyższych wersji)
4) Po zakończeniu ważności licencji, możliwe jest odpłatne przedłużenie jej ważności na kolejny rok.

Oprogramowanie T-FLEX dostępne jest obecnie:
- na licencji bezterminowej (dotyczy wersji 2D/3D i 2D)
- na licencji czasowej (dotyczy wersji 2D/3D)

Przejdź do strony www.tflex.pl lub skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o tego rodzaju licencji.

 •    //
 • Komentowanie nie jest możliwe   //
 • News
gru 23, 2013

Przerwa świąteczna w NTS

Szanowni Państwo,

Informujemy o przerwie w funkcjonowaniu firmy NewTech Solutions.

Przerwa trwa od 23 grudnia 2013 r. do 5 stycznia 2014 r.

Życzymy Państwu pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku!

Zyczenia_NTS2013

gru 3, 2013

Promocja SpaceMouse Wireless Gratis!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o rozpoczętej z dniem 3 grudnia 2013 r. promocji sprzedaży licencji komercyjnych* naszego oprogramowania.

Do każdej zamówionej licencji komercyjnej – SpaceMouse Wireless GRATIS!

nts_promo122013

Promocja trwa do 20 grudnia br. włącznie. Regulamin promocji dostępny jest pod linkiem TU.

Połącz korzyści wynikające z używania naszego oprogramowania z przyjemnością pracy z najnowszym bezprzewodowym manipulatorem firmy 3DConnexion!

Zapraszamy do wzięcia udziału w promocji.


*) promocja dotyczy wyłącznie oprogramowania i typów licencji wyszczególnionych w regulaminie.

lis 8, 2013

Seminarium SolidCAM – Wrocław 19 XI 2013 r.

Zapraszamy do udziału w seminarium „Jak zwiększyć produktywność w obróbce skrawaniem?”, które odbędzie się 19 listopada 2013 r w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w jednym z dwóch proponowanych paneli:

Panel menedżerski - skierowany do kadry zarządzającej, poświęcony zagadnieniom optymalizacji, oszczędności i zwiększeniu wydajności obróbki skrawaniem.
Panel inżynierski – skierowany głównie do inżynierów pracujących na co dzień z technologią SolidCAM i chcących zapoznać się z najnowszą wersją oprogramowania.

DLACZEGO WARTO?
- możliwość poznania nowości rynkowych z zakresu obróbki skrawaniem CNC
- możliwość obejrzenia na żywo obróbki z wykorzystaniem najnowszej technologii iMachining, która pozwala zaoszczędzić nawet do 70% czasu obróbki
- pokaz centrum obróbczego FANUC Robodrill Alpha D21LiA5 zintegrowanego z robotem FANUC M20iA
- spotkanie w gronie specjalistów i praktyków – wymiana doświadczeń
- udział w loterii wizytówkowej oraz miły upominek dla każdego Uczestnika seminarium

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 14.11.2013 r.

Pobierz/otwórz program seminarium [KLIK].

W przypadku zainteresowania udziałem w seminarium prosimy o kontakt.

paź 29, 2013

Zmiana siedziby firmy NewTech Solutions Sp. z o.o.

Od 31 października 2013 r. firma NewTech Solutions Sp. z o.o. zmienia siedzibę. Nasze nowe biura znajdują się w Parku Technologicznym INTERIOR w Nowej Soli k/Zielonej Góry.

interior

Nasz nowy adres to:
ul. Inżynierska 8
67-100 Nowa Sól

Prosimy dane kontaktowe pozostają bez zmian!