„Innovation Area” - spotkanie biznesowe w Parku Technologicznym Interior (28.06.2019)

Z przyjemnością zapraszamy na spotkanie rezydentów Parku Interior i jego przyjaciół „Innovation Area”. Spotkanie poświęcone będzie tematyce innowacji, źródeł ich finansowania, inwestowaniu w nowe technologie. Po spotkaniu wszystkich uczestników zapraszamy na grilla.

Miejsce:
Park Technologiczny Interior
Duża sala konferencyjna
Piątek, 28.06.2019
Godziny 13.00 – 14.50 konferencja, później grill

Agenda spotkania:
13:00 – 13:05 – Otwarcie spotkania (Andrzej Matłoka, prezes Parku Technologicznego Interior)
13:05 – 13:35 – Bon na innowacje (Łukasz Rut, kierownik projektu Bon na innowacje)
13:35 – 13:40 – Źródła informowania o Funduszach Europejskich (Marta Rosiak, Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Lubuskim)
13:40 – 13:50 – Przerwa kawowa
13:50 – 14:15 – Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną (Agnieszka Matuła-Dziduch, manager projektów inwestycyjnych, Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna)
14:15 – 14:30 – Pracownicze Plany Kapitałowe, co nas czeka? (Robert Trzeciak, koordynator AVIVA)
14:30 – 14:50 – Eksperyment wykorzystujący technologię rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle (Tomasz Maciejewski, NewTech Solutions Sp. z o.o.)
14:50 – 16:00 – Warsztaty
14:50 – 16:00 – Grill

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać informacje o chęci przybycia na a.goliczewska@opzl.pl lub zadzwonić na 794 300 104.