rhino3d_upgrade
rh03rh07rh09rh10

Rhinoceros 3D 5.0 PL UPGRADE do najnowszej wersji

2.100 zł

Upgrade/aktualizacja posiadanej starszej wersji (≤ 4.0) oprogramowania Rhinoceros® do wersji 5.0!

Opis produktu

Upgrade/aktualizacja posiadanej starszej wersji (≤ 4.0) oprogramowania Rhinoceros® do wersji 5.0!

Rhinoceros® ma szerokie zastosowanie w procesie projektowania oraz we wspomaganiu procesów produkcji. „Rhino” jest cenionym na całym świecie modelerem 3D bazującym na NURBS.

Powierzchnia NURBS jest matematycznie najbardziej elastyczną metodą przedstawienia powierzchni w modelu. Powierzchnia B-spline jest łatwa w modyfikacji, gdyż każdy biegun jej siatki kontrolnej wpływa na kształt powierzchni tylko w ograniczonym stopniu. Siatka kontrolna jest analogiem wieloboku kontrolnego krzywej B-spline. Źródło: www.wikipedia.org

Nowa wersja programu Rhino jest efektem odważnych zmian, które opierają się w głównej mierze na na wyeliminowaniu istotnych wad i ograniczeń wersji poprzedniej. Rhino 5.0 został także wzbogacony o wiele nowych funkcji, uwzględniając przy tym obsługę urządzeń, które w międzyczasie pojawiły się na rynku np. najnowsze generacje kart graficznych, zarówno tych konsumenckich, jak i profesjonalnych.

Kilka zmian/nowości w nowej wersji:

♦ natywna, 64-bitowa wersja programu, dająca możliwość wykorzystania znacznie większej ilości pamięci w projektach,
♦ znaczna poprawa stabilności działania aplikacji, w szczególności w sytuacjach krytycznych,
♦ usprawnienie operacji logicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego przecinania się obiektów,
♦ nowy, blisko dwukrotnie szybszy system wyświetlania obiektów, obsługujący najnowsze trendy i efekty graficzne działające w czasie rzeczywistym, włącznie z antyaliasingiem, cieniami, oświetleniem środowiskowym,
♦ nowy, wbudowany silnik renderujący,
♦ zaawansowane mapowanie materiałów oraz ich nowy edytor,
♦  rozszerzenia w edycji brył,
♦ nowe tryby edycji podobiektów,
♦ podwojenie ilości funkcji działających z historią konstrukcji,
♦ uporządkowanie interfejsu użytkownika, e tym nowy system zakładek i pasków narzędzi.

Pozostałe zmiany/nowości w Rhino 5.0.

♦ Gumball – jest nowym narzędziem, służącym do manipulowania obiektem w przestrzeni 3D, pozwala na przesuwanie, skalowanie i obracanie względem osi układu współrzędnych globalnych, płaszczyzny konstrukcyjnej bądź własnych obiektu.
♦ Zakładki z paskami narzędzi – wszystkie narzędzia w Rhino w zależności od ich przeznaczenia zostały pogrupowane za pomocą odpowiednich zakładek.
♦ Zakładka z opcjami do zarządzania wyświetlaniem – nowością jest zakładka z opcjami służącymi do szybkiego zarządzania rodzajem wyświetlanej geometrii. Dzięki niej możemy w szybki sposób zdecydować, jaki rodzaj geometrii ma być wyświetlany, a także wybrać rodzaj cieniowania, tła, itp.
♦ Filtry selekcji – pozwalają na wybór rodzaju geometrii możliwej do wybrania w rzutni.
♦ Nowe style wyświetlania – dostępne są nowe style wyświetlania takie jak Technical, Artistic, Pen, które pozwalają na przedstawienie projektu w sposób ciekawszy i bardziej przejrzysty niż dotychczas.
♦ zmodyfikowany system oświetlenia obiektu w trybie shaded – pozwala na wyeliminowanie problemu ze słabo oświetlonymi (widzialnymi) partiami modelu.
♦ możliwość włączenia cieni w trybie rendered
♦ obsługa bump maping w trybie rendered
♦ obsługa map HDR wraz z możliwością ich wyświetlania w trybie rendered
♦ Nowy zintegrowany silnik renderujący – obsługuje on mapy HDR, skylight, współczynnik załamania światła (IOR – index of refraction) czy postprocessing, który pozwala na nałożenie na wykonaną wizualizację efektów takich jak głębia ostrości (DOF – depth of field), rozmycie, rozbłyski, mgła itp.
♦ Zmieniony i rozbudowany edytor materiałów – pozwala on na tworzenie zestawów materiałów, nadawanie materiałów metodą metodą przeciągnij i upuść, a także na korzystanie z tekstur proceduralnych oraz tworzenie materiałów kompozytowych.
♦ Edytor otoczenia – pozwala ma na wczytywanie oraz modyfikację parametrów mapy HDR.
♦ Biblioteki – bilblioteki zawierają zdefiniowane i pogrupowane przez producenta materiały, tekstury oraz mapy środowiskowe. Istnieje również możliwość rozbudowywania bibliotek o własne materiały.
♦ Edytor oświetlenia słonecznego – edytor pozwala na odtwarzanie warunków oświetlenia słonecznego panującego w dowolnym miejscu na świecie, o dowolnej porze dnia i roku. Ponadto, istnieje możliwość ręcznego ustawienia położenia słońca.
♦ Teksturowanie metodą UV mapping – metoda ta pozwala na nałożenie tekstury poprzez mapowanie jej na rozwinięty (unwrap) płasko obiekt 3D. Rozwinięcie to dokonywane jest z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych przez użytkownika szwów (seams).
♦ Możliwość odsuwania (offsetowania) powierzchni złożonych i brył – funkcja ta należy do tych, których zawsze brakowało w programie Rhino. Pozwala ona na nadanie grubości obiektom, które złożone są z więcej niż jednej powierzchni.
♦ Funkcja Shell – funkcja ta umożliwia konwersję zamkniętych obiektów bryłowych w geometrię o określonej grubości ścianek.
♦ Funkcje modyfikujące siatkę służącą do podglądu i renderingu:
♦ Edge Softening – funkcja pozwalająca na stworzenie wrażenia zaokrąglonych bądź fazowanych krawędzi dzięki modyfikacji nie samej geometrii, ale siatki podglądu. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
♦ Curve Piping – pozwala generować obiekty rurowe na podstawie krzywych, poprzez tworzenie siatki do podglądu i renderingu bez wykorzystania geometrii NURBS. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest znaczne ograniczenie zużycia pamięci i zwiększenie wydajności programu. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
♦ Shutlining – pozwala ns tworzenie na powierzchni obiektu załamań i przetłoczeń na bazie krzywych poprzez modyfikację jedynie siatki podglądu, bez konieczności zmian w geometrii. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
♦ Displacement – jest kolejną funkcją modyfikującą siatkę wykorzystywaną do podglądu i renderingu. W tym przypadku źródłem deformacji jest bitmapa. Efekt ten może być w każdej chwili wyłączony lub zmodyfikowany.
♦ Tween Curves, Tween surfaces – nowe narzędzie modelujące, które uśredniając krzywe lub powierzchnie, tworzy nową geometrię.
♦ Inne wprowadzone nowości w Rhino 5
♦ Continue Curve – możliwość kontynuacji kreślenia dowolnej krzywej.
♦ Ulepszony system wymiarowania w „Detail view” – wymiarowanie promieni i średnic możliwe jest w zakładce rysunkowej.
♦ Usprawnione i uproszczone działanie funkcji „Clipping planes” – możliwość uwzględnienia „Clipping plane” w „Detail view” , także przy tworzeniu rysunku z wykorzystaniem funkcji „Make2D”.
♦ Rozbudowana ilość funkcji obsługiwanych przez historię wraz z wymiarowaniem.
♦ Możliwość zmiany kolejności wyświetlania obiektów rysunkowych.
♦ Ulepszony eksport do PDF – możliwość łączenia wektorów i bitmap.
♦ Usprawniony interfejs otwierania rozwijalnych pasków narzędzi – brak konieczności przytrzymywania przycisku, wystarczy kliknięcie naroża ikony.
♦ Ulepszona obsługa manipulatorów 3D.
♦ Mesh Repair Wizard – automatyczne narzędzie umożliwiające naprawę siatek polygonowych (wypełnianie dziur lub nakładających się trójkątów, itp.).
♦ Rozszerzony edytor bloków.
♦ Python – język skryptowy.

 

RhinocerosRhinoceros wykorzystywany jest praktycznie w każdej branży projektowej na świecie. Rhino potrafi wykonywać, modyfikować, edytować, analizować, renderować, animować oraz przetwarzać krzywe, powierzchnie i bryły NURBS.

Rhinoceros obsługuje wiele typów plików: 3DM, DWG/DXF, SAT (ACIS – tylko eksport), DGN, FBX, X_T (Parasolid – tylko eksport), 3DS, LWO, STL, SLC, OBJ, AI, RIB, POV, UDO, VRML, BMP, TGA, CSV (eksport właściwości i hydrostatyki), TIFF, STP, STEP, VDA, GHS, GTS, KML, PLY, SketchUP, SolidWorks, IGES (Alias, AutoFORM, AutoShip, Breault, CADCEUS, CAMSoft, CATIA, Cosmos, Delcam, EdgeCAM, FastSurf, FastSHIP, IronCAD, Maya, MAX 3.0, MasterCAM, MDT, Microstation, OptiCAD, Pro/E, SDRC I-DEAS, Softimage, Solid Edge, SolidWorks, SUM3D, SURFCAM, TeKSoft, Unigraphics), NASA GridTool, Yamaha ESPRi i inne.

Główne funkcje programu Rhinoceros:

♦ Swoboda modelowania z dostępem do wielu zaawasowanych narzędzi.
♦ Precyzja potrzebna do projektowania, prototypowania, analizowania i wytwarzania dowolnych produktów począwszy od biżuterii do statków.
♦ Nieograniczona możliwość dokonywania swobodnych poprawek i edycji projektu.
♦ Organizacja projektu obejmująca zarówno pracę z dużymi modelami, jak i zespołami.
♦ Kompatybilność (obsługa innych programów do projektowania, renderowania itp.).
♦ Łatwa naprawa plików IGES.
♦ Obsługa szerokiej gamy urządzeń 3D w tym skanerów i drukarek.
♦ Niskie wymagania sprzętowe.
♦ Intuicyjność i prostota programu dająca możliwość szybkiej nauki.
♦ Dobry współczynnik możliwości w stosunku do ceny!

Odpowiednie dobranie właściwego systemu CAD dającego pełne wsparcie dla tworzenia, udoskonalania i poprawiania projektów – jest jednym z najbardziej istotnych elementów w każdej firmie, która dąży do optymalizacji oraz zwiększenia komfortu pracy w działach konstrukcyjnych.

Więcej informacji o Rhinoceros znajduje się TU

Możliwość negocjacji ceny przy kilku aktualizacjach!

Przesyłka elektroniczna. Link do pobrania oprogramowania wraz z numerem seryjnym wysyłany jest na e-mail po dokonaniu opłaty za zamówienie.

p_rhino

Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

Be the first to review “Rhinoceros 3D 5.0 PL UPGRADE do najnowszej wersji”