SpinFire Professional w szeregu przypadkach daje mozliwość zapoznania się z projektami, których przy pomocy aktualnie użytkowanych programów CAD nie można otworzyć.

Rhinoceros

Program pozwala na przeglądanie, wymiarowanie, dodawanie komentarzy, tworzenie złożeń oraz wczytywanie plików (modeli 3D oraz dokumentacji technicznej 2D). Dzięki temu każdy użytkownik może otwierać pliki z większości dostępnych na rynku systemów CAD – bez konieczności ich posiadania. Interfejs programu dostosowany jest dla intuicyjnej obsługi. Posiada obsługę „drag-and-drop” (chwyć i upuść), menu kontekstowe oraz standard obsługi pakietu Microsoft Office. Nie bez znaczenia przy korzystaniu z aplikacji jest również fakt, że każdy wczytany plik możemy zapisać w oryginalnym formacie przeglądarki SpinFire Professional, który można później otworzyć za pomocą darmowej przeglądarki SpinFire Reader.

Dzięki temu dostęp do programu mogą uzyskać osoby z różnych działów każdej firmy, co znacząco ułatwia komunikację i przyspiesza proces finalny związany z realizacją projektu. Dodatkowy wewnętrzny obieg tego typu informacji w konsekwencji podnosi jakość obsługi klienta i pozwala na przygotowanie bardziej precyzyjnej oferty.

Actify SpinFire™ Professional ułatwia firmie komunikację i współpracę z klientami, dzięki możliwości otwierania projektów pochodzących z większości dostępnych systemów CAD oraz zarządzania nimi.

Funkcjonalność oprogramowania pozwala m.in. na dokonywanie pomiarów geometrii z nanoszeniem stosownych adnotacji (wymiary, odnośniki, tolerancje kształtu) – zarówno w środowisku 3D jak i 2D na dokumentacji. Adnotacje w 3D tworzone są na planach, co pozwala na wyślwietlenie danych elementów opisujących w standardowym (lub nie) położeniu części. Każda adnotacja, czy grupy adnotacji mogą być ukrywane z poziomu drzewa historii. Dodatkowo mamy możliwość towrzenia widoków eksplodowanych oraz animacji procesu eksplodowania części w złożeniu. Dzięki możliowści zmiany kolorów ścian czy całych części możemy wyróżniać interesujące nas elementy. Określone położenie części oraz adnotacje mogą być zapisane w formatach graficznych z możliowścią umieszczenia na stronie dokumentacyjnej oraz dodania dodatkowego opisu.

sprutcam

Ze Spinfire Professional możesz:

♦ Otwierać pliki z systemów CAD bez wymaganej aplikacji CAD.
♦ Mieć udział przy tworzeniu konstrukcji bez znajomości oprogramowania CAD lub nawet wiedzy o CAD.
♦ Składać pliki części w złożenie.
♦ Dokonywać pomiarów geometrii z nanoszeniem stosownych adnotacji (wymiary, odnośniki, tolerancje kształtu)
♦ Zmeiniać kolor ścian czy całych części, aby wyróżniać interesujące nas elementy.
♦ Zapisywać określone położenie części oraz adnotacje w formatach graficznych lub bezpośrednim formacie SpinFire z możliowścią umieszczenia na stronie dokumnetacyjnej oraz dodania dodatkowego opisu.
♦ Używać darmowej przeglądarki zapisanych plików SpinFire na własne potrzeby oraz potrzeby klienta.
♦ Użyć interfejsu programowania aplikacji (API) do tworzenia niestandardowych rozwiązań.
♦ Przechowywać dane o projektach dla późniejszego dostępu.
♦ Tworzyć widoki eksplodowane i szybkie animacji.

Jeśli Chcesz skrócić cykl produkcyjny, zmniejszyć ilości błędów projektowych, ograniczyć koszty i pozytywnie wpłynąć na wzrost wydajności w firmie…
SpinFire jest rozwiązaniem idealnym dla Ciebie.

Formaty obsługiwane przez SpinFire:

CATIA V5; CATIA V4; Unigraphics NX; Pro/Engineer; STEP; Inventor; I-DEAS; Solid Edge; SolidWorks; Parasolid; Direct Model JT; CADDS; CGM; MICRO CADAM; PRC; SAT; .3D; XVL; IGES; VDA-FS; AutoCAD; DXF; DWG; DWF; SAT; Rhino; 3Dstudio; HPGL; TIFF; STL; ISO G-Code; VRML; 2D PDF i inne.

Więcej o SpinFire 
Datakit  Zapytanie o ofertę SprutCAM