InventorCAM® rozwija systemy CAM (Computer-Aided-Manufacturing) dla wytwarzania mechanicznego. Docelowym rynkiem dla tego oprogramowania są fabryki oraz warsztaty produkcyjne, które potrzebują systemów CAM, który pozwoli na generowanie programów obróbczych produkowanych części i przeznaczony byłby dla posiadanych przez klienta obrabiarek CNC. Produkt InventorCAM jest potężnym narzędziem CAM specjalnie zaprojektowanym dla narzędziowni i ściśle zintegrowanym z SolidWorks, Inventor oraz Bentley. InventorCAM wykorzystuje wymienione systemy CAD do projektowania i funkcji związanych z projektowaniem, takich jak: projektowanie części, projektowanie form, wczytywania plików innych formatów, dostępu do analiz inżynierskich, zarządzaniem dokumentacją, zarządzaniem procesami, itp. Wsparcie Autodesk® Inventor® dla certyfikowanych Złotych partnerów jest kluczowym elementem programu InventorCAM.

SolidcamInventorCAM jako certyfikowany przez Autodesk® system CAM - jest nierozerwalnie związany z Inventor®. Zaletą InventorCAM jest to, że oferuje użytkownikom łatwy w użyciu i konkurencyjny cenowo produkt, który zawiera niezwykle szeroki zakres możliwości obróbki. Jest to główny cel produktu CAM. Program wspiera wszystkie aspekty obróbki: wykonywanie otworów, frezowanie 2-osiowe, frezowanie 3-osiowe, frezowanie 4-osiowe, 5-osiowe pozycjonowanie, ciągłe frezowanie 5-osiowe, obróbkę HSC, toczenie, toczenie z frezowaniem oraz obróbki EDM.

Oto kilka z bardziej zaawansowanych i charakterystycznych operacji obsługiwanych przez InventorCAM, automatyczne ustawienie układu odniesienia, operacja kroku w bok 3D, frezowanie trochoidalne, zgrubne frezowanie wgłębne, uwzględnianie oprawek narzędzia w wykrywaniu kolizji, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz pełne wykorzystanie obróbki resztki materiału.

Wszystkie operacje są definiowane, obliczane i weryfikowane w pojedynczym oknie bez konieczności opuszczania środowiska Inventor®. Wszystkie geometrie 2D i 3D wykorzystywane w operacjach obróbki są w pełni asocjatywne z modelem CAD. W momencie, gdy geometria wykorzystywana w definicji operacji obróbki zostanie zmieniona w modelu CAD, InventorCAM umożliwia użytkownikowi automatyczną synchronizację ze zmienioną geometrią.

InventorCAM jest systemem zorientowanym procesowo, który ma możliwość tworzenia obróbki na podstawie bazy procesów technologicznych. Jedną z podstawowych opcji InventorCAM dającą możliwość automatyzacji jest zdolność do tworzenia i zapisywania szablonów obróbki, które można wykorzystać przy obróbce podobnych części. Szablony obróbki wykorzystywane są do specyficznych zadań, jak: frezowania gwintów, planowanie powierzchni, obróbki dna ścian detalu, obróbki resztki materiałów. Użytkownik ma także możliwość stworzenia standardowego procesu obróbki, który można zapisać jako szablon i wykorzystać, gdy jest to konieczne.

solidcam

Dostępna w InventorCAM innowacyjna technologia obróbki iMachining kilkukrotnie wydłuża żywotność narzędzi, redukując tym samym czas obróbki nawet do 70%.

iMachining w InventorCAM
imachining_more

iMachining – inteligentna, opatentowana technologia obróbki w InventorCAM!

Dowiedz się więcej o iMachining

Więcej o InventorCAM
SolidCAM    Zapytanie o ofertę     Golem OEE