iMachining – to opatentowana, innowacyjna  technologia obróbki dostepna w SolidCAM (integracja z SolidWorks®) i InventorCAM (integracja z Autodesk Inventor®).

iMachining  to w pełni unikalna technologia, zarówno pod względem ścieżek narzędzia, jak i metody programowania, korzystająca z Kreatora Technologii automatyzującego prędkości i posuwy.

iMachining kilkukrotnie wydłuża żywotność narzędzi, redukując tym samym czas obróbki nawet do 70%. Przekłada się to na realne zyski dla Twojej firmy!

SolidCAM

SprutcamKilka zalet technologii iMachining:

♦ Krótsze cykle – oszczędność do 70%
♦ Czas życia narzędzia – do 2-3 razy dłuższy
♦ Bezkonkurencyjna obróbka twardych materiałów
♦ Wyjątkowa wydajność pracy z małymi narzędziami
♦ Wyjątkowo krótki czas nauki
♦ Wysoka produktywność programowania

Co iMachining ma takiego wyjatkowego?

Spirale morficzne – W przeciwieństwie do tradycyjnych ścieżek spiralnych, iMachining używa zaawan­sowanych spiral morficznych, które stopniowo dopasowują się do geometrii obrabianej funkcji, maksymalizując czas zagłębienia „narzędzia w materiale”.

Zagłębianie – Wyspy są oddzielane a duże obszary są dzielone – przy użyciu opatentowanej technologii zagłębiania, by zmaksymalizować ilość obróbek przy użyciu spiral morficznych i zminimalizowania ruchów narzędzia wokół wnętrza kieszeni.

Brak zbędnych ruchów – Wszystkie przejścia iMachining zbierają materiał, nigdy nie frezują w powietrzu. W ciągu pracy, na bieżąco aktualizowana jest przygotówka, tak aby narzędzie rzeczywiście zagłębiało się w materiał. „Inteligentne pozycjonowanie” pozwala na ograniczenie ruchów wycofujących do niezbędnego minimum.

Stała wielkość wióra – obróbka wykorzystujaca technologię iMachining generuje stały nacisk na materiał i tym samym oprócz oszczędności maszyny i narzędzia – powstaje stała wielkość wióra.

Dzięki zastosowaniu iMachining eliminujemy dwa negatywne czynniki wpływające na koszty wytwarzania części, jakimi są:

♦ konieczność wielokrotnego dobierania głębokości skrawania,
♦ mało efektywne wykorzystanie części skrawającej narzędzia.

 

imach3d1

iMachining 3D

iMachining 3D pozwala wyeliminować większość ruchów wycofujących, długie pozycjonowanie i przejścia w powietrzu. Jednocześnie tworzy najkrótsze czasy cykli na rynku. iMachining 3D używa geometrii docelowej i przygotówki do określenia obszarów do obrobienia, uwzględniając poprzednie operacje.

♦ Optymalna głębokość obróbki w kierunku Z (przy wykorzystaniu technologii 2D iMachining).
♦ Głębokie Frezowanie Zgrubne.
♦ Nieznaczna zmiana pozycji — inteligentne zlokalizowanie obróbki.
♦ Brak „skrawania powietrza”.
♦ Automatyczne obróbki zgrubne i półwykańczające części pryzmatycznych.
♦ Dojście/odejście do/od obróbki realizowane jest za pomocą Helis
♦ Kreator automatycznie określa “Parametry Skrawania”

sprutcam

W iMachining połączono wiele strategii obróbczych w jedną zwartą całość, dzięki czemu uzyskano narzędzie pozwalające na płynną pracę z całymi obszarami obrabianej części bez konieczności dzielenia na poszczególne operacje takie jak:

♦ wstępne wybieranie kieszeni;
♦ obróbka naroży;
♦ wykończenie krawędziowe.

Więcej o iMachining
SolidCAM   Zapytanie o ofertę   InventorCAM