Profesjonalne rozwiązanie dla gromadzenia danych produkcyjnych

CIMCO MDC-Max jest systemem gromadzenia danych produkcyjnych, który dostarcza stosowne raporty i wykresy produktywności zakładowego parku maszynowego. Na dzisiejszym złożonym i konkurencyjnym rynku, maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych stała się niezbędną koniecznością.

Firma NewTech Solutions Sp. z o.o. jest autoryzowanym resellerem produktów CIMCO:

CIMCO Integration Authorized Reseller

CIMCO MDC-Max dostarcza możliwości gromadzenia i analizy danych produkcyjnych tak, aby takie zadanie wykonać łatwiej, szacując na bieżąco współczynniki efektywności (OEE). Wszystkie dane są gromadzone bez konieczności użycia komputerów PC przy każdej maszynie, lecz za pośrednictwem sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet) w centralnym repozytorium danych nawet w przypadku monitorowania wielu zakładów.

System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją najbardziej zaufanego na rynku oprogramowania do komumikacji CNC - CIMCO DNC-Max.

Eiffel Tower in T-FLEX CAD

Zasada działania MDC-Max

W typowej instalcji do układu sterowania maszyny podłączone jest specjalne urządzenie (MDC unit). Urządzenie to może być połączone z przekaźnikami „Start cyklu” oraz „Licznik sztuk”. Za każdym razem, gdy zarejestrowany zostanie sygnał cyklu maszyny lub wykonanego detalu, oprogramowanie MDC-Max otrzyma odpowiedni komunikat. Z uwagi na różnorodność układów sterowania, rodzaj i ilość monitorowanych sygnałów zależy ściśle od wymagań klienta.

Komunikaty są rejestrowane przez system komputerowy w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast wykorzystane w formie graficznej.

mdcmax_setup_large

CIMCO MDC-Max z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia z maszyną

Jeżeli maszyna ma przestój z jakiegokolwiek powodu, operator skanując odpowiedni kod kreskowy może powiadomić system MDC-Max o przyczynie zatrzymania. System kodów kreskowych może być dopasowany do konkretnych wymagań zakładu, natomiast typowe komunikaty zwykle są następujące:

♦ Oczekiwanie na ustawiacza
♦ Oczekiwanie na serwis
♦ Oczekiwanie na przezbrojenie
♦ Oczekiwanie na materiał
♦ Oczekiwanie na …

Ponieważ MDC-Max rejestruje wszystkie te informacje, możliwe jest wykonanie raportów podsumowujących jak dużo czasu produkcyjnego zostało utracone z powodu oczekiwania na przezbrojenie itp.

W większości zakładów produkcyjnych wystarczającymi informacjami są dane odnośnie tego, czy maszyna produkuje, czy ma przestój. W takim przypadku system gromadzenia danych wygeneruje raporty podsumowujące bilans pracy uwzględniający czas, w którym maszyna produkowała detale oraz czas w którym produkcji nie było. Zadaniem osób zarządzających jest ustalenie, jakie były przyczyny przestojów.

mdcmax_basic_large

Podstawowe gromadzenie danych

Mechanizm zaawansowanego gromadzenia danych dostarcza szczegółowe raportowanie wydajności maszyny dla każdego zlecenia. Dzięki temu znane są procentowe wartości każdego typu przestojów, np. ze względu na przezbrojenie, czynności serwisowe itp. Te dodatkowe dane są gromadzone przez operatora za pomocą przygotowanej karty kodów kreskowych. Informacje takie umożliwiają analizę faktycznych przyczyn strat produkcyjnych.

♦ ID operatora (MDC-Max rejestruje, który operator obsługuje maszynę),
♦ ID ustwiacza (MDC-Max rejestruje czas przezbrojenia przed każdym zleceniem),
♦ ID osoby serwisującej (MDC-Max wydziela z czasu przestoju czas dokonywania naprawy),
♦ Oczekiwanie na materiał (operator oczekuje na reakcję służb logistycznych),
♦ Brak zlecenia (maszyna nie ma zaplanowaneggo zlecenia)
♦ Detal wybrakowany (ostatnia, wybrakowana sztuka zostaje odjęta od licznika części),
♦ Uszkodzone narzędzie (operator oczekuje na ustawiacza).

mdcmax_advanced_large

Zaawansowane gromadzenie danych

MDC-Max jest modułem odpowiedzialnym za gromadzenie wszystkich danych odnośnie cyklu obróbczego oraz ilości wyprodukowanych części.W skrócie o CIMCO MDC-Max

u_cimco

Cechy CIMCO MDC-Max

Integracja z Windows

Integracja z Windows Server 2003 oraz technologią bazodanową Microsoft SQL.

Wsparcie dla urządzeń przenośnych

Klient PocketPC umożliwia podgląd statusu maszyny poprzez sieć bezprzewodową w dowolnym miejscu w zakładzie.

Elastyczny monitoring

Monitorowanie maszyn z poziomu dowolnego komputera PC będącego w sieci. Monitorowanie maszyn poprzez WAN oraz za pomocą technologii VPN, również przy wykorystaniu przeglądarki internetowej.

Tablice informacyjne

Najnowsze wersje oprogramowania posiadają pełne wsparcie dla multimedialnych tablic informacyjnych.

Wsparcie dla wiadomości tekstowych

W przypadku krytycznych zdarzeń, np. zatrzymania maszyny system umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych.

Podgląd danych z dowolnego miejsca

System umożliwia podgląd statusu maszyny przez sieć Internet, np. z domu lub dowolnego komputera poza zakładem.

Podgląd kamer zakładowych

Podłączenie do systemu nadzoru kamerami przemysłowymi umożliwia podejmowanie decyzji, czy do rozwiązania problemu są wymagane służby serwisowe.

Raporty i wykresy

Za pomocą ponad 100 szablonów raportów możliwe jest przygotowanie szczegółowych danych obrazujących stan planowanych czynności produkcyjnych.

♦ Czas cyklu dla detalu (min., maks., średni).
♦ Ilość detali na zmianę/operatora.
♦ Ilość wadliwych detali.
♦ Przestój maszyny.
♦ Naprawy planowane.
♦ Naprawy nieplanowane.
♦ Czas przezbrojenia dla detalu.
♦ Efektywność operatora.
♦ Efektywnośc parku maszynowego (OEE).
♦ Status pracy maszyny w czasie rzeczywistym na zbiorczym ekranie.

Zintegrowany pakiet rozwiązań

System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany z CIMCO DNC-Max oraz CIMCO NC-Base dostarczając kompletny pakiet rozwiązań komunikacji DNC, obsługi dokumentacji technologicznej oraz gromadzenia danych produkcyjnych.

 

 Pobierz oprogramowanie CIMCO
 
GOLEM OEE Zapytanie o ofertę CIMCO NC- Base