Profesjonalny wybór dla zarządzania programami CNC

CIMCO NC-Base jest systemem umożliwiającym zarządzanie i organizację programów CNC oraz powiązanej dokumentacji produkcyjnej.

Firma NewTech Solutions Sp. z o.o. jest autoryzowanym resellerem produktów CIMCO:

CIMCO Integration Authorized Reseller

Zarządzanie programami oraz powiązaną dokumentacją produkcyjną zazwyczaj jest dla programistów CNC i operatorów wyjątkowo pracochłonnym zadaniem. CIMCO NC-Base efektywnie wspomaga tego typu czynności, a dodatkowo dostarcza dużo szerszą funkcjonalność. Zintegrowane oraz wyjątkowo elastyczne środowisko zarządzania, wyszukiwania i edycji, gwarantuje bardziej wydajną pracę programistów oraz operatorów maszyn.

dnc

Zarządzanie informacją

Osiąganie celów produkcyjnych i jakościowych wymaga możliwie najsprawniejszego dostępu do informacji. NC-Base jest wyjątkowo efektywnym narzędziem umożliwiającym organizację i zarządzanie programami NC oraz powiązaną dokumentacją produkcyjną, działającym w środowisku szybkiej i wydajnej, relacyjnej bazy danych SQL.

CIMCO NC-Base jest zorientowanym na produkcję systemem zaprojektowanym do wsparcia zarówno programistów jak i pracowników odpowiedzialnych za produkcję. Dodatkowo w środowisku NC-Base osoby te mogą wydajnie współdzielić wirtualne zasoby z operatorami, utrzymaniem jakości oraz całym pozostałym personelem odpowiedzialnym za wyrób końcowy.

Dlaczego ograniczamy się do przekazywania na produkcję wyłącznie programów obróbczych, skoro możemy dodatkowo dostarczyć arkusze ustawcze, listy narzędzi, dokumenty graficzne oraz inne dane wymagane dla wytworzenia produktu? Dostęp do tych informacji możemy zapewnić z poziomu dowolnego komputera z zainstalowanym klientem NC-Base lub w postaci tradycyjnych wydruków. Patrząc z tej strony – NC-Base pomaga utwierdzić się w przekonaniu, że w każdym momencie właściwe produkty są wykonywane we właściwy sposób.

Operatorzy maszyn CNC mogą obsługiwać i aktualizować bazę danych bezpośrednio z poziomu maszyny lub dowolnego komputera w zakładzie.CIMCO NC-BASE

u_cimco

Cechy CIMCO NC-Base:

Wydajna baza danych SQL

Wydajna baza danych SQL umożliwia obsługę setek tysięcy programów i związanej z nimi dokumentacji produkcyjnej.

Wszechstronna funkcjonalność wyszukiwania

Wszechstronna funkcjonalność wyszukiwania zamodelowana na wzór standardowych narzędzi Windows, jednocześnie wyposażona w dodatkowe cechy przydatne przy wyszukiwaniu programów NC.

Dostosowane dane użytkownika

System umożliwia używanie 9 dodatkowych, definiowanych przez użytkownika pól w celu elastycznego katalogowania i zarządzania programami według własnych wymagań.

Zarządzanie dokumentacją produkcyjną

Zarządzanie dokumentacją produkcyjną umożliwia powiązanie z programem NC dowolnego rodzaju dokumentów produkcyjnych, takich jak: arkusze ustawcze, listy narzędzi, notatki, pliki graficzne itp. System przewiduje zarówno podgląd zawartości dokumentów w wewnętrznej przeglądarce (dla standardowych typów plików) jak i uruchomienie zewnętrznych aplikacji lub edytorów do otwierania specjalistycznych formatów plików.

Pliki szablonów

Pliki szablonów przeznaczonych dla arkuszy ustawczych, list narzędzi czy informacji dodatkowych, umożliwiają automatyczne tworzenie powiązanej dokumentacji. Szablony te mogą być tworzone przy pomocy CIMCO Edit, MS Word lub dowolnego edytora HTML.

Archiwizacja danych

Mechanizmy archiwizacji danych umożliwiają w elastyczny i konfigurowalny sposób tworzyć kopie bezpieczeństwa jednego lub wielu plików oraz przywracać i porównywać poszczególne kopie.

System akceptacji

System akceptacji umożliwia ograniczenie dostępu do transferu programu na maszynę. Mechanizm umożliwia kolejkowanie zadań akceptacji oraz wyszukiwanie programów oczekujących na weryfikację i akceptację programisty.

Kontrola wersji

Kontrola wersji jest rozwiązaniem umożliwiającym elastyczne tworzenie i zarządzanie systemem wersjonowania programów NC, łącznie z funkcjonalnością porównywania kolejnych zmian powstałych w trakcie edycji, bądź tworzenia nowego programu.

Blokowanie programów

System blokowania programów zabezpiecza pliki przed nieuprawnionymi operacjami edycyjnymi lub niedozwolonym transferem programu do maszyny.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników/grup

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz grup użytkowników umożliwia ograniczenie dostępu do danych oraz kontrolę uprawnień poszczególnych osób używających aplikacji klienta NC-Base.

Grupowanie maszyn

Grupowanie maszyn umożliwia administratorom tworzenie grup dla maszyn/portów w celu powiązania z programami detali. Funkcjonalność dostępna w CIMCO Edit Professional.

Komunikacja DNC

Komunikacja DNC zakłada współpracę z podstawową aplikacją transmisyjną wewnątrz CIMCO Edit lub pełnym systemem transmisji danych DNC-Max. Dzięki temu użytkownik może wysyłać programy z poziomu interfejsu klienta NC-Base.

Automatyczny import danych

Automatyczny import danych eliminuje konieczność manualnego wprowadzania programów do bazy w czasie wdrożenia systemu, jak również w przypadku utworzenia nowego programu w CIMCO Edit lub odebrania programu z systemu DNC-Max.

Integracja z CIMCO Edit 6

Zintegrowany interfejs użytkownika wewnątrz CIMCO Edit umożliwia pracę związaną zarówno z edycją jak i zarządzaniem programami NC w ramach jednego środowiska.

Wsparcie dla maszyn w sieci Ethernet

Wsparcie dla maszyn pracujących w sieci Ethernet obejmuje automatyczny import do systemu NC-Base programów przychodzących z układów sterowania komunikujących się przez protokoły sieciowe (TCP/IP, itp.).

Ścisła integracja z DNC-Max

Ścisła integracja z DNC-Max rozszerza możliwości obu systemów do najbardziej zaawansowanego i zautomatyzowanego narzędzia do zarządzania plikami.

 

 

 Pobierz oprogramowanie CIMCO
 
Cimco MDC Zapytanie o ofertę Cimco DNC