Pomoc techniczna ProgeCAD świadczona jest bezpośrednio przez producenta.
Wyślij wiadomość e-mail do wsparcia technicznego pomoc.techniczna@progecad.pl:

mail_pcad

Pobierz aplikację do zdalnej pomocy technicznej:

Zdalna pomoc techniczna

Przejdź na formum użytkowników progeCAD:

Forum pomocy technicznej

Zapoznaj się z instruktażowymi materiałami video o progeCAD:

movie_pcad

 


SPIS POLECEŃ progeCAD:

Polecenie [pl] Klawiatura Polecenie [en] Klawiatura
3D Szyk SZYK3D 3D Array 3DARRAY
3D obiekty 3D 3D Entities 3D
Plik ACIS ACISWE ACIS In ACISIN
Podgląd lotniczy DSVIEWER Aereal View DSVIEWER
Wyrównaj WYROWNAJ Align ALIGN
Łuk LUK Arc ARC
Obszar POLE Area AREA
Szyk SZYK Array ARRAY
Dodaj obrazek rastra IMAGEATTACH Attach Image IMAGEATTACH
Notatka dźwiękowa DZWIEK Audio Note AUDIONOTE
Rewizja REWIZJA Audit AUDIT
Tło TLO Backgrounds BACKGROUNDS
Wytwórz blok BLOK Block BLOCK
Kreskowanie KRESKUJ Boundary Hatch BHATCH, HATCH
Obwiednia OBWIEDNIA Boundary polyline BPoly
Prostopadłościan PROST Box BOX, AI_BOX
Przerwij PRZERWA Break BREAK
Kalkulator CAL Calculator CAL
Punkt ciężkości POKR Center Snap CENTER
Fazuj FAZUJ Chamfer CHAMFER
Zmień ZMIEN Change CHANGE
Okrąg OKRAG Circle CIRCLE
Przytnij obrazek PRZYTNIJ Clip image IMAGECLIP
Zamknij ZAMKNIJ Close Drawing CLOSE
Kolor KOLOR Color COLOR
Pasek poleceń PASPO Command bar CMDBAR
Stożek STOZEK Cone CONE
Siatka krawędziowa POWKRAW Coons Surface EDGESURF
Kopiuj KOPIUJ Copy Entity COPY
Kopiuj dane obiektu KOPDANE Copy Entity Data COPYEDATA
Skopiuj właściwości UZGWLAS Copy Entity Formatting MATCHPROP
Kopiuj do schowka KOPIUJS Copy to Clipboard COPYCLIP
Dostosuj MENUWCZYTAJ Customize CUSTOMIZE
Wytnij WYTNIJ Cut the clipboard CUTCLIP
Walec WALEC Cylinder CYLINDER
Zdefiniuj atrybuty ATRDEF Define Attributes DDATTDEF
Dynamiczny widok DWIDOK Define View DVIEW
Usuń USUN Delete DELETE
Usuń dane obiektu USUNDANE Delete entity data DELEDATA
Wyrównany WYMNORMALNY Dimension Aligned DIMALIGNED
Kątowy WYMKATOWY Dimension Angular DIMANGULAR
Od bazy WYMBAZA Dimension Baseline DIMBASELINE
Znacznik środka WYMSRODEK Dimension Center Mark DIMCENTER
Kontynuuj WYMSZEREG Dimension Continue DIMCONTINUE
Średnica WYMSREDNICA Dimension Diameter DIMDIAMETER
Edytuj tekst wymiaru WYMEDYCJA Dimension Edit DIMEDIT
Linia pomocnicza WYMPOMOC Dimension Leader DIMLEADER
Liniowy WYMLINIOWY Dimension Linear DIMLINEAR
Współrzędne WYMWSPOLRZ Dimension Ordinate DIMORDINATE
Promień WYMPROMIEN Dimension Radius DIMRADIUS
Przesuń tekst wymiaru WYMEDYCJA Dimension Reposition Text DIMTEDIT
Styl wymiarowania WYMSTYL Dimension Settiings SETDIM
Wypukła bryła WYPUK Dish DISH, AI_DISH
Ramka obrazka RAMKA Display Image Frame IMAGEFRAME
Odległość ODLEG Distance DIST
Podziel PODZIEL Divide DIVIDE
Wklęsła bryła WKLES Dome DOME
Pierścień PIERSCIEN Donut DONUT
Organizuj PORZWYS Draw Order DRAWORDER
Ustawienie rysunku USTAW Drawing Settings SETTINGS
Jednowierszowy tekst DTEKST Dtext DTEXT
Zmiana atrybutu EDATRBLOK Edit Block Attributes DDATTE
Wytwórz lub edytuj dane obiektu WYTWDANE Edit Entity Data EDITEDATA
Edytuj długość EDLUG Edit Lenght EDITLEN
Elipsa ELIPSA Ellipse ELLIPSE
Rozbij ROZBIJ Explode EXPLODE
Wydłuż WYDLUZ Extend EXTEND
Zewnętrzny odnośnik XDOLACZ External reference XREF
Wyciągnij atrybuty WYCATR Extract Attributes DDATTEXT
Wyciągnij WYCIĄG Extrude EXTRUDE
Siatka walcowa POWWALC Extruded Surface TABSURF
Zaokrąglij ZAOKRAGLIJ Fillet FILLET
Linia konstrukcyjna PROSTA Infinite Line INFLINE
Linia LINIA Line LINE
Lustro LUSTRO Mirror MIRROR
Przesuń PRZESUN Move MOVE
Wielowierszowy tekst WTEKST Multiline text MTEXT
Odsuń ODSUN Parallel PARALLEL
Punkt PUNKT Point POINT
Wielobok WIELOBOK Polygon POLYGON
Polilinia POLILINIA Polyline POLYLINE
Półprosta PPROSTA Ray RAY
Prostokąt PROSTOK Rectangle RECTANGLE
Obróć OBROC Rotate ROTATE
Skala SKALA Scale SCALE
Splajn SPLAJN Spline SPLINE
Rozciągnij ROZCIAGNIJ Stretch STRETCH
Styczny PSTYCZ Tangent Snap TANGENT
Paski narzędzi PNKONFIG Toolbar TOOLBAR
Tolerancja TOLERANCJA Tolerance TOLERANCE
Torus TORUS Torus TORUS
Przeźroczystość TRANSPARENCY Transparency TRANSPARENCY
Utnij UTNIJ Trim TRIM

Firma NewTech Solutions Sp. z o.o. nie świadczy wsparcia technicznego ProgeCAD.