uslugi_nts

Firma NewTech Solutions oferuje usługi szkoleniowe w zakresie oprogramowania:
T-FLEX CAD, SprutCAM, SolidCAM, InventorCAM, Golem OEE i CIMCO.

Organizowane przez nas szkolenia są przygotowywane indywidualnie – dokładnie pod potrzeby klienta.

Nie organizujemy żadnych tzw. „spędów” szkoleniowych w dużych grupach, które są często mało efektywne a praktykowane przez niektóre firmy. Priorytetem jest dla nas dobry kontakt z osobami na szkoleniu oraz pewność opanowania przez nie stosownego materiału.

Szkolenia przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy lub siedziebie klienta.

Oprócz szkoleń stacjonarnych oferujemy również szkolenia on-line na podstawie poniżej przedstawionego schematu:

♦ Każda strona powinna dysponować 2 komputerami (alternatywnie 1 komputerem i 2 monitorami).

♦ Komputery po stronie naszej firmy (NTS) to A1 i A2. Komputery po stronie klienta to B1, B2.

1) NTS – osoba przeprowadzająca szkolenie pracuje na komputerze A1, na monitorze z komputera A2 widzi obraz przekazywany przez klienta (pracującego na komputerze B1).

szk1

2) Klient – osoba szkolona pracuje na komputerze B1, na monitorze z komputera B2 widzi obraz przekazywany przez osobę przeprowadzającą szkolenie (pracującą na komputerze A1).

szk2

3) NTS przekazuje obraz z komputera A1 na komputer B2 za pomocą aplikacji SKYPE

4) Klient przekazuje obraz z komputera B1 na komputer A2 za pomocą innej udostępnionej przez NTS aplikacji.

 5) Rozmowa głosowa odbywa się przez SKYPE lub telefon. Dla komfortu szkolenia polecane jest posiadanie słuchawek z mikrofonem lub zestawu słuchawkowego w przypadku użycia telefonu. Kamera nie jest wymagana.

 Zakres i terminy szkolenia ustalane jest indywidualnie z klientem.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę usługi tj. szkolenia, wdrożenia i konsultacje mogą być przedmiotem spójnej i kompleksowej oferty dla Państwa – dzięki temu mozliwa jest maksymalna redukcja wydatków i pełna realizacja potrzeb.
T-FLEX CAD  Zapytanie o ofertę Wdrożenia