uslugi_nts

Firma NewTech Solutions oferuje kompleksowe usługi wdrożeniowe w zakresie uruchomienia, konfiguracji i optymalizacji oferowanego oprogramowania.

Wdrożenia systemów CAD 3D

Wdrożenie systemu CAD 3D polega na instalacji i spersonalizowaniu ustawień systemowych pod wymagania projektowe klienta. Tak przygotowany system jest przeznaczony do efektywniejszej pracy. Wdrożenie w zalezności od potrzeb może obejmować m.in. optymalizację prototypu pracy pod kątem szybszego projektowania i tworzenia dokumentacji czy też przygotowania szablonów tabliczek rysunkowych i zestawień materiałowych. Podczas wdrożenia realizowane sa często inne indywidualne potrzeby klienta.

Wdrożenia systemów CAM

Wdrożenie systemu CAM polega na odpowiednim dopasowaniu ustawień systemowych do maszyn CNC sterowanych za pomocą kodów NC. Indywidualne poprawki wprowadzane do generatora postprocesora w celu spersonalizowania generowanego kodu NC – zgodnie z wymaganiami klienta. Wprowadzenie dodatkowych danych zabezpieczających poprawność generowanego kodu NC z uwzględnieniem założeń technologicznych oraz maszynowych. Dodatkowo możliwa jest m.in. parametryzacja postprocesora, implementacja ustawień maszynowych oraz budowa modelu kinematycznego maszyny CNC.

Wdrożenia systemów zarządzających produkcją i/lub technologią

Wdrożenie systemów MDC, DNC, MES (OEE) polega m.in. na instalacji i konfiguracji programu oraz podłączeniu i konfiguracji wszystkich potrzebnych urządzeń.

Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań!

Wszystkie oferowane przez naszą firmę usługi tj. szkolenia, wdrożenia i konsultacje mogą być przedmiotem spójnej i kompleksowej oferty dla Państwa – dzięki temu mozliwa jest maksymalna redukcja wydatków i pełna realizacja potrzeb.
Szkolenia  Zapytanie o ofertę  Konsultacje