Uzyskaj wsparcie

Wyszukaj program lub wprowadź słowo kluczowe
 +48 68 388 07 62     serwis@newtechsolutions.pl
W razie potrzeby skontaktuj się z nami za pomocą telefonu lub wiadomości e-mail

Centrum pobierania

Tutaj możesz pobrać instalatory programów oraz inne materiały dotyczące naszych rozwiązań

Uzyskaj zdalną pomoc

Przekaż sterowanie i ekarn technikowi z NewTech Solutions za pomocą programu TeamViewer

Zgłoś problem techniczny

Jeśli masz aktywną usługę wsparcia technicznego zgłoś swój problem za pomocą formularza zgłoszeniowego

Posiadając usługę utrzymania na oprogramowanie CAD/CAM otrzymują Państwo pakiet usług wspierających wszelkie działania w zakresie pomocy technicznej oraz możliwości jego aktualizacji

Aktualizacji programu w ramach danej wersji oraz do wyższej wersji wydanej w okresie trwania usługi utrzymania.
Pomocy technicznej w problemach związanych z działaniem systemu.
Prezentacji i omówienia problematycznego zagadnienia online poprzez zdalne sterowanie lub video-konferencję.
Nowych materiałów związanych z oprogramowaniem – przykładowe projekty, samouczki, biblioteki, itp.
Wykupienia dodatkowych licencji, szkoleń, konsultacji na preferencyjnych warunkach.
Aktywnego uczestniczenia w doskonaleniu oprogramowania poprzez sugerowanie rozwiązań lub zmian jakie mogły się znaleźć w nowych wersjach programu.
Beta-testów nowej wersji oprogramowania.
Bezpłatnych modyfikacji zakupionych u nas postprocesorów (w obrębie zakupionego zakresu kinematyki).

Dowiedz się więcej o usłudze utrzymania

Poznaj naszą ofertę wsparcia technicznego

FAQ

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy po zakończeniu 12-miesięcznego okresu aktualizacji mogę zainstalować i korzystać z nowszej kompilacji programu w ramach tej samej wersji?

Większość licencji oprogramowania nie pozwala na uruchomienie aplikacji wydanej po zakończeniu okresu aktualizacji.

Czy po zakończeniu 12-miesięcznego okresu aktualizacji mogę nadal korzystać z licencji?

W przypadku licencji bezterminowych można nadal korzystać z licencji na oprogramowanie.

Otrzymałem przesyłkę z oprogramowaniem. Co dalej?

Szczegółowa zawartość przesyłki jest wyszczególniona na dołączonym do niej protokole dostawy. Należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki pokrywa się z wyszczególnionymi pozycjami na protokole. W przypadku:
– braku zastrzeżeń należy opieczętować i podpisać protokół, który następnie w postaci skanu powinien być odesłany jako załącznik na wskazany na protokole adres mailowy.
– niezgodności zawartości z wyszczególnionymi na protokole pozycjami należy skontaktować się z naszą firmą w celu wyjaśnienia sprawy.

Skąd pobrać aktualne wersje programów do instalacji?

Aktualne wersje programów instalacyjnych znajdują się w Centrum Pobierania dostępny tutaj.

Czy kontynuacja usługi wsparcia technicznego i aktualizacji jest konieczna?

Kontynuacja usługi wsparcia i aktualizacji (Usługi Utrzymania – UU) po 12 miesiącach od zakupu licencji nie jest obowiązkowa. W przypadku licencji bezterminowych użytkownik może w dalszym ciągu korzystać z oprogramowania jednak tylko w wersji aktualnej w okresie ważności UU, którą obsłuży posiadana licencja. Kontynuacja UU jest zalecana i daje użytkownikowi dży komfort pracy z uwagi na stały dostęp do najnowszych aktualizacji programów, poprawek oraz wsparcia technicznego.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.