CAD 3D – aktualizacja 17.0.80.0

Aktualizacja T-FLEX CAD / CAD Balustrady 3D / CAD Kamieniarz 3D do wersji 17.0.80.0 już dostępna!

Zmiany i nowe funkcje w porównaniu z wydaniem 17.0.74.0:

Dokument  „Informacje o T-FLEX CAD 17” – zawiera pełen spis zmian i nowości w wersji 17.
Dokładny spis zmian znajduje się w dokumencie „T-FLEX CAD 17 Current Changes” [Bieżące zmiany].

Informacje o wersji 17
Bieżące zmiany / Current Chenges