Dofinansowanie szkoleń z systemów CAD/CAM

Priorytety na rok 2022 - Przeszkol się i podnieś kwalifikacje

Dofinansowanie szkoleń z systemów CAD/CAM

Wiadomość tą kierujemy do wszystkich którzy mogą skorzystać ze szkoleń inżynierskich. Informujemy o możliwości przeprowadzenia szkoleń z oprogramowania  T-FLEX CAD, SprutCAM lub SolidCAM z wykorzystaniem środków pozyskanych z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Firmy produkcyjne mają dużą szansę na uzyskanie dofinasowania na szkolenia z zakresu umiejętności twardych, umiejętności związanych z obsługa systemów inżynierskich CAD i CAM.   

Firma NewTech Solutions Sp z o.o. posiada ogromne doświadczenie w szkoleniach z systemów inżynierskich, przeprowadziliśmy już ponad 800 szkoleń. Wiele z nich było przeprowadzonych przy pomocy dofinasowań.

Pozyskaj środki na szkolenia. Pracuj wydajniej, uzyskaj lepsze wyniki, rozwijaj swoją firmę i pracowników. Zacieśnij współpracę z NewTech Solutions.

Jesteśmy w stanie z krótkim wyprzedzeniem poinformować o terminie rekrutacji. Pomoc przy przygotowaniu wniosku lub wskazać partnera który kompleksowo zajmie się tematem. Nie czekaj skontaktuj się z nami już dzisiaj.

„Sukces w biznesie wymaga treningu, dyscypliny i ciężkiej pracy. Ale jeśli nie obawiasz się tych rzeczy, możliwości są tak wielkie dziś, jak kiedyś.” D.Rockefeller

Dofinansowanie szkoleń z systemów CAD/CAM

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

od wielu lat przeznacza duże środki, a w roku 2022 planuje przeznaczyć ponad 200 mln. złotych na wsparcie pracodawców w zakresie szkoleń i kształcenia pracowników. Ze środków tych skorzystają pracodawcy, czyli podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę i tylko ta opcja daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie.

Przede wszystkim Twoja firma może zawnioskować o sfinansowanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników. Nasza firma wykona szkolenie, które będzie – profilowane dla Twoich bieżących potrzeb projektowych w zakresie systemu CAD/CAM. Wszystko to po to, aby podnieść kwalifikacje swoich pracowników i zwiększyć wydajność!

Jeśli Cię to interesuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się o dofinansowanie!

Należy wybrać temat szkolenia, określić naszą firmę jako podmiot przeprowadzający szkolenie oraz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to otrzymasz środki na sfinansowanie szkolenia Twoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Szkolenia mogą być realizowane w sposób stacjonarny w firmie NewTech Solutions Sp z o.o. lub w siedzibie Twojej firmy. Realizujemy również szkolenia on-line których efektywność nie odbiega od tych tradycyjnych czyli stacjonarnych.

Od Ciebie zależy jaka formę szkolenia wybierzesz. 

Zamieszczona poniżej grafika pokazuje krok po kroku, co należy zrobić, żeby otrzymać środki z KFS:

Dofinansowanie szkoleń z systemów CAD/CAM

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie z KFS skontaktuj się z nami wyjaśnimy i ustalimy wszystkie szczegóły.

Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim opiekunem handlowym lub z naszą firmą wysyłając wiadomość zwrotną na adres info@newtechsolutions.pl www.newtechsolutions.pl


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022r.

Priorytety wydatkowania środków REZERWY KFS – kwota 44 367 000,00 zł

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Jeśli spełniasz jeden lub więcej priorytetów pomyśl o szkoleniu skorzystaj z dostępnych środków i podnieś swoje kwalifikacje jak wielu naszych klientów w roku 2022.    

Nie wiesz jak napisać wniosek lub nie masz na to czasu. Poinformuj nas o tym a nasz partner za darmo przygotuje wniosek a ty go złożysz.

Dofinansowanie szkoleń z systemów CAD/CAM