Kontrola konturu w CAD

Nowa funkcja kontroli konturu w CAD

W najnowszym wydaniu T-FLEX CAD 17 (CAD BALUSTRADY 3D i CAD KAMIENIARZ 3D) dostępna jest nowa funkcja “KONTROLA KONTURU”!

Możliwe problemy ze szkicem

Dzięki tej funkcji możesz szybko znaleźć błędy i problematyczne miejsca w szkicu.

Użyj polecenia Jeśli po narysowaniu lub zaimportowaniu szkicu napotkałeś na poniższe przykładowe problemy lub komunikaty:

 • nie można utworzyć kreskowania w obszarze szkicu w automatycznym i/lub ręcznym trybie
 • Kontur zawiera samoprzecięcia lub rozwidlenia co nie pozwala na utworzenie Profilu 3D
 • Kontur nie jest zamknięty i podczas wyciągnięcia nie tworzy bryły
 • Brak ciągłości kolejnych linii
Sprawdzanie szkicu

Dla sprawdzenia działania polecenia “Kontrola Konturu” przeanalizowany zostanie poniższy szkic. W szkicu na pierwszy “rzut oka” wydaje się być wszystko w porządku.

Jakie błędy na szkicu?

Polecenie ma możliwość wskazania na szkicu takich nieprawidłowości jak:

 • Przecięcia (dwóch różnych elementów)
 • Samoprzecięcia (jednego elementu)
 • Przerwy (mniejsze niż minimalna zadeklarowana wartość)
 • Nawisy (niewłaściwe połączenia linii)
 • Krótkie obiekty (mniejsze niż minimalna zadeklarowana wartość)
 • Obiekty bez geometrii
 • Duplikaty (nakładające się linie)
Wynik analizy szkicu

Po analizie konturu automatycznie wykryte zostały następujące problemy, które należy poprawić:

 • przecięcia x1
 • samoprzecięcia x1
 • przerwy x2
 • nawisy x1
 • duplikaty x1

W powiększeniu nieprawidłowości szkicu przedstawiają się następująco:

Dzięki analizie i wskazaniu problematycznych miejsc na szkicu użytkownik ma możliwość szybkiej naprawy szkicu oraz utworzenia modelu 3D. Kontrola konturu dostępna jest od wydania 17.0.74.0.