Konwersja operacji 3D do 5D w SprutCAM

Ta opcja konwertuje 3-osiową ścieżkę narzędzia na 5-osiową dla takich operacji jak: Stały Krok 3D, Morficzna, Ołówkowa, Czyszczenia narożników.
 
Ta funkcja pozwala uniknąć kolizji i użyć narzędzia o minimalnej długości.
 
Konwersja 5-osiowej ścieżki narzędzia może być używana z kulistym narzędziem frezarskim.
operacja 3d
Odtwórz wideo