Golem OEE MES

System monitorujący wydajność i efektywność pracy maszyn

Skuteczny system MES (Manufacturing Execution System) do wizualizacji wykorzystania parku maszynowego w kontekście zadań produkcyjnych. Umożliwia monitorowanie maszyn i urządzeń Do systemu możemy podłączyć każde urządzenie począwszy od zamka w drzwiach, żarówkę, czy maszyny CNC. Golem OEE MES jest uniwersalnym narzędziem dla sprawnego i szybkiego wyliczenia wskaźnika OEE.

System Golem OEE MES to system monitorujący pracę maszyn, ich wydajność, efektywność, dostępność, przyczyny postojów, realizacją zleceń produkcyjnych, ilość braków, zużycie energii oraz zaangażowanie operatorów. System pozwala na ciągłą obserwację zakładu pracy, maszyn, urządzeń, elementów kluczowych w procesie sprawności produkcji. Obserwacja odbywa się dyskretnie. Dzięki czemu możemy obserwować w jakim stanie znajdują się poszczególne maszyny bez konieczności ciągłego przemieszczania się po halach produkcyjnych.

Możemy zobaczyć w jakim stanie są maszyny (status), jaki produkt w danej chwili jest wytwarzany, kto jest operatorem, jaki czas został do końca zlecenia, itp. Możliwy jest również zdalny nadzór nad maszynami za pośrednictwem zakładowej sieci LAN i przez Internet.

System Golem OEE MES jest w szerokim zakresie konfigurowalny co pozwala dostosować jego architekturę do monitorowania pracy wielu często bardzo różniących się od siebie maszyn, takich jak: prasy, wtryskarki, maszyny poligraficzne, maszyny pakujące, obrabiarki CNC i wiele innych.

Podstawowe funkcje Golem OEE MES

Wizualizacja pozwalająca na dyskretny nadzór nad pracą maszyn i ich operatorów

Kontrola efektywności czasu pracy maszyn i ich operatorów

Kontrola efektywności czasu pracy maszyn i ich operatorów

Analiza realizacji zleceń produkcyjnych oraz ocena ich jakości

Rejestracja, klasyfikacja i redukcja wadliwych wyrobów

Wzrokowa ocena przebiegu pracy i postojów z ostatnich 24 lub 72 godzin

Skrócenie czasu reakcji na awarie, a w konsekwencji skrócenie czasu napraw

Szybka ocena pdzięki wskaźnikom KPI: OEE, MTTR, MTBF, CAVITY

Kontrola zużycia energii elektrycznej i surowca

Redukcja czasu postojów nieplanowanych, kontrola postojów planowanych

Redukcja czasu przezbrajania i ustawiania maszyny

Aktywizacja i samokontrola operatorów, właściwy rozkład odpowiedzialności

Obsługa statusów

Głównym celem systemu jest dostarczenie i zapisanie informacji o aktualnym stanie maszyny. Narzędziem dla uzyskania tego celu jest status – czyli informacja od obsługi o stanie, w którym znajduje się obecnie dana maszyna. Status zmieniany jest w czasie rzeczywistym. Statusy pozwalają zweryfikować czy dana maszyna pracuje, czy nie, a jeśli pracuje to z jaką efektywnością.

Ważnym czynnikiem w zrozumieniu idei statusu jest status „praca”. Status praca tak naprawdę powinien nazywać się „gotowość do pracy”. Ustawienie tego statusu nie oznacza że maszyna pracuje – oznacza że powinna pracować. System na podstawie pomiarów dzieli ten stan na: efektywną pracę, mikro postoje, czas nieoznaczony oraz przerwy technologiczne.
Dzięki zastosowaniu statusu możemy sporządzić wykres statusu, który może zostać posortowany od największego do najmniejszego udziału.
Dzięki Golem OEE MES możemy prześledzić całą historię danej maszyny.

Urządzenia do obsługi statusów

Przełącznik statusowy - panel

Dedykowany dla przemysłu panel z podświetlanymi przyciskami służący do przekazywania informacji w ramach parku maszyn w fabrykach. Najwyższa jakość wykonania oraz możliwość współpracy z wieżą sygnalizacyjną.

Przełącznik statusowy - pokrętło

Umożliwia obsługę do 7 statusów. Przełącznik zamieszczony jest w hermetycznej obudowie, a następnie montowany w obrębie panelu operatorskiego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz prostotą obsługi.

Panel operatorski (Tablet lub PC)

Umożliwia obsługę do 7 statusów. Przełącznik zamieszczony jest w hermetycznej obudowie, a następnie montowany w obrębie panelu operatorskiego. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz prostotą obsługi.

Obsługa zleceń produkcyjnych

System Golem OEE MES stworzony został głównie do dwóch celów. Pierwszy to śledzenie pracy maszyn, drugi to weryfikacja realizacji zleceń produkcyjnych. Jedno jak i drugie jest istotne, aby wyciągnąć właściwe wnioski.
Możemy obserwować pracę maszyny bez powiadamiania systemu jakie zlecenie jest realizowane. Jednak aby wykorzystać w pełni możliwości systemu, szczególnie gdy wraz ze zmianą produktu zmieniają się różne parametry, np. krotność lub optymalny czas cyklu to najlepiej jest skorzystać z możliwości powiadamiania o zleceniach jakie są realizowane.
Kolejną wartością dodaną jest śledzenie samych zleceń oraz pozyskiwanie informacji o przebiegu ich realizacji. Możemy optymalizować planowanie produkcji, optymalizować technologię, optymalizować przezbrajanie maszyn dzięki wglądowi w postęp produkcji i prostym prognozom czasu zakończenia oraz dzięki temu pozyskać dane do wyceny, np. ilość energii elektrycznej zużytej na realizację zlecenia.
Jeśli zlecenie uwzględnia ilość zamówioną to w oknie panelu informacyjnego dostępny jest wykres pokazujący aktualny stan, postęp i prognozę zakończenia.

Podsumowanie zlecenia

Do każdego zlecenia możemy wygenerować raport przebiegu zlecenia, dzięki któremu dostaniemy informację zwrotną: jaki czas był potrzebny do realizacji zlecenia, ile sztuk wykonaliśmy, ile było braków oraz wskaźnik OEE.

Zestawienie zleceń

W systemie są dwa komplety raportów i zestawień: dla konkretnej maszyny i dla grupy. W każdym z nich jest zestawienie zleceń, odpowiednio dla wybranej maszyny lub grupy maszyn.

Architektura i składniki systemu

Serwer SQL Firebird

Serwer do obsługi baz danych jest niezbędnym elementem systemu. Z serwera korzystają pozostałe programy wchodzące w skład systemu Golem. Na serwerze zapisywane są wszystkie zgromadzone dane dotyczące podłączonych maszyn.

Stacja zbierania danych

Stacja zbierania danych jest bezobsługowym programem, który komunikuje się z koncentratorami wejść i przetwarza wszystkie informacje zapisując je w bazie danych. Kiedy operator zmienia status maszyny stacja zapisuje nowy status w swojej podręcznej bazie oraz w bazie SQL.

Program kliencki

Program kliencki pozwala na sterowanie systemem, wizualizację pracy maszyn i generowanie raportów. Program kliencki korzysta z bazy SQL aby pozyskać informację o konfiguracji oraz aby pobrać dane do tworzenia raportów.

Program Konstruktor

Konstruktor to program, który pozwala na konfigurację systemu oraz łączenie maszyn w grupy, co odpowiada za sposób wyświetlania danych w programie klienckim.

Serwer HTTP/REST który jest dodatkiem do programu stacji

Serwer pozwala na obsługę aplikacji działających w przeglądarkach a więc np. na urządzeniach mobilnych. Serwer jest wbudowany w program stacji zbierania danych.

Urządzenia do obsługi systemu

Stacja zbierania danych

Stacja zbierania danych wraz z komponentami to niezbędny element infrastruktury, potrzebny do działania systemu. W trakcie wielu przeprowadzonych wdrożeń nasza firma wypracowała obecny wygląd oraz skład komponentów tworzących stację zbierania danych.

Koncentrator

Funkcją koncentratora jest odczyt wejść, wstępne przetworzenie ich stanu, usunięcie zakłóceń i przesłanie do programu stacji zbierania danych za pośrednictwem łącza Rs232. Dostępne są 3 rodzaje koncentratorów i rozszerzenie.

Konwerter ADA-13110

Konwerter służący do transmisji danych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w interfejs Rs232 przez sieć LAN/WAN. Transmisja danych odbywa się bez ingerencji w format przesyłania danych. Posiada wbudowany serwer WWW umożliwiający zdalną konfigurację.

Controller Golem CNC

Umożliwia dokładne i precyzyjne monitorowanie parametrów maszyn przemysłowych, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie stopnia wykorzystania tych urządzeń i podejmowanie odpowiednich działań w celu optymalizacji pracy lub planu modernizacji i konserwacji urządzenia.

Zasilacz

Stacja zbierania danych wymaga zasilania, które jest realizowane (w zależności od przyjętego scenariusza) przez jeden, dwa lub więcej zasilaczy. Zazwyczaj są to zasilacze impulsowe z zabezpieczeniem przed przepięciami.

Wieża sygnalizacyjna

Wizualne przedstawienie stanu maszyny. Konfiguracja wieży jest uzależniona od przyjętego scenariusza. Może to być informacja o statusach jak również o pracy maszyny. Można również połączyć te informacje i wyświetlać zarówno status w szczególności status praca.

Stacja zbierania danych jest przygotowywana i testowana w siedzibie NewTech Solutions przed planowanym wdrożeniem u klienta.

Kontrola produkcji w nowym wydaniu!

Co odróżnia system od innych tego typu rozwiązań?

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.