Co nowego w SprutCAM 15

Najważniejsze zmiany:

 
Projekty wieloczęściowe

Dodano możliwość obróbki kilku części w jednym projekcie. Część jest zdefiniowana w projekcie jako specjalna grupa operacji. Wszystkie operacje wewnątrz grupy pracują nad jedną częścią. Każda część może być umieszczona oddzielnie i może mieć swój własny początek.

Dodano specjalny tryb do zmiany kolejności obróbki, aby zminimalizować ilość wymian narzędzi.

 

Kopie części

Dodano możliwość tworzenia kopii części. Kopia części zawiera kopie operacji części prototypowej. Istnieje możliwość wyprowadzenia kopii obróbki jako wywołania podprogramów.

Obróbka kilku różnych części:

Play Video

Obróbka wielu takich samych części:

Play Video

Obróbka w kilku mocowaniach:

Play Video
Etapy ustawiania
Etapy ustawiania to specjalna grupa operacji do obróbki raz umieszczonego detalu/detali. Jeśli potrzebujesz ręcznej zmiany części, musisz utworzyć kolejny etap ustawień. Nowy stół zawiera wszystkie te same części, które zawierał poprzedni stół. Wszystkie te części mogą być obrócone lub zamocowane w innym miejscu, ale początkowy przedmiot dla tych części jest brany jako wynik obróbki z poprzedniego etapu.

Nowy przepływ pracy dla maszyn wielozadaniowych (MTM)
Części całkowicie zmieniły sposób tworzenia projektów dla maszyn wielozadaniowych (MTM), centrów tokarskich z przeciwwrzecionem i tokarek typu Szwajcarki. Tego typu obrabiarki posiadają zazwyczaj dwa lub więcej kanałów. Dwie kopie detalu są obrabiane jednocześnie. Jedna kopia detalu jest zamocowana we wrzecionie głównym, a druga we wrzecionie podrzędnym. Nowy sposób programowania tych maszyn jest zademonstrowany na poniższym filmie.

Play Video

Nowy system rysowania – CAD 3D

Tworzenie parametrycznych modeli 3D za pomocą szkicu, wyciągnięcia i obrotu. Wykonane elementy można wykorzystać jako części obrabiane, przygotówka czy też oprawa narzędziowa.

Play Video
Play Video

Nowa zakładka “mocowania”

Nowa funkcjonalność całkowicie zmienia podejście do mocowań/oprzyrządowania w SprutCAM

Play Video
Play Video

Aktualizacje interfejsu użytkownika

Nowy mechanizm inteligentnego zachowania i tłumaczenia wskazówek – wskazówki są teraz wyświetlane po najechaniu kursorem myszy.

Biblioteka dla opraw narzędziowych:

Łatwiejsze zarządzanie, dodawanie i edytowanie.

Oprawy 3D: dodawane uchwyty z plików zewnętrznych są zapisywane w pliku konfiguracyjnym, więc zostaną załadowane automatycznie.

Nowe zachowanie dla prymitiwów części i przedmiotu obrabianego

Przygotówka (Prymitywy części) obrabianego przedmiotu (równoległościany, cylindry, bryły obrotowe) są teraz domyślnie tworzone w geometrycznym układzie współrzędnych. W ten sposób przy obrocie części obracane są również prymitywy. Poniższy rysunek pokazuje zachowanie w poprzednich wersjach (po lewej) i w wersji 15 (po prawej).

W obróbce obrotowej dodano funkcje kontroli nad oprawą

Ta opcja może być używana w celu uniknięcia kolizji z częścią i przedmiotem obrabianym. Przedmiot obrabiany nie jest statyczny: aktualizuje się dynamicznie, podczas gdy obliczanie ścieżki narzędzia uwzględnia górne warstwy.

Wsparcie dla frezów baryłkowych

Do grupy narzędzi kształtowych dodano trzy nowe typy narzędzi: barrel mill, taper barrel mill and lens barrel mill. 

Dodano stopień przesunięcia do nakładania

Ten atrybut umożliwia ustawienie odległości między przesunięciami. “Krok przesunięcia” jest dostępny tylko wtedy, gdy “Liczba przesuniętych przebiegów” jest większa niż 1.

“Power” dla pracy w trybie nakładania

Opcja ta pozwala na zmianę prędkości pracy, w zależności od wysokości warstywy

Dodano odległość stempla do cięcia strumieniowego 

Odległość ta umożliwia cofnięcie narzędzia na odległość wymaganą do wykrawania.

Nowe typy posuwów

    • Podejście z bezpiecznej powierzchni
    • Powrót na powierzchnię bezpieczną
    • przejście na powierzchni bezpiecznej
    • Długi następny 

Nowa funkcja do sterowania posuwami w konturowaniu 5D

W operacji 5D możemy teraz sterować szybkością posuwu w danym zakresie, który sam sobie wyznaczamy. 

Adaptacyjna praca tokarki

Ponad 2 razy szybsza niż tradycyjna obróbka rowków na tokarce. Osiąga się to dzięki wysokiej prędkości roboczej i zoptymalizowanej ścieżce narzędzia.

Punkt początkowy dla operacji planowania

Punkt starty narzędzia możemy teraz ustawić w dowolnej pozycji.

image2021-4-8_17-36-22

Operacje “pick and place” i “take over”.

Operacja ta jest przeznaczona do sterowania narzędziem chwytaka w celu .przemieszczenia przedmiotu obrabianego wewnątrz strefy roboczej maszyny. W sumie z wieloma częściami daje możliwość tworzenia projektów montażowych. Operacje te mogą być stosowane na tokarkach z przeciwwrzecionem do przemieszczania detalu z jednego wrzeciona do drugiego

Play Video

MachineMaker 2.0 dla robotów

Nowe narzędzie pozwala na tworzenie schematów robotów z dodatkowymi osiami.

Play Video

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę producenta: SprutCAM