SprutCAM 15 – operacja Oczyszczanie płaszczyzn [Wideo]

Operacja ta jest przeznaczona do obróbki modelu z poziomymi płaszczyznami. Obróbka składa się z serii poziomych przejść narzędzia na różnych poziomach.

Powierzchnie i siatki definiują model obróbki. Dla każdego obiektu geometrycznego lub grupy obiektów można ustawić dodatkową wartość naddatku. Wartość ta zostanie dodana do głównego naddatku operacji na obróbkę.

Wszystkie poziome segmenty będą rozpoznawane automatycznie podczas dodawania elementów do modelu obróbczego. Na podglądzie modelu segmenty te są rysowane innym kolorem dla przejrzystości. Wszystkie pozostałe powierzchnie modelu są kontrolowane, podobnie jak model ograniczony. Reguła ta pozwala na uniknięcie wyżłobień części.

Typ frezowania (współbieżny lub przeciwbieżny) jest dostępny podczas tworzenia ścieżki narzędzia. Możliwe jest pominięcie otworów w modelu obróbki o mniejszym rozmiarze, aby zachować je do dalszej obróbki (zaślepianie otworów).

Zastosowanie przejść wykańczających (pionowych i poziomych) pozwala na uzyskanie doskonalszej jakości powierzchni detalu dzięki niewielkiej ilości pozostawionego wcześniej naddatku wykończeniowego.

Usuwanie materiału może być realizowane za pomocą szybkich cięć.

SprutCAM oczyszczanie płaszczyzn CAD/CAM system
Odtwórz wideo