SprutCAM 16.3 – aktualizacja – Co nowego?

SprutCAM - Nowości w pracy z automatami tokarskimi w (Szwajacarki)

SprutCAM w tej aktualizacji zakończone zostały prace mające na celu poprawienie programowania na automatach tokarskich (szwajcarki).
Całą listę zmian i poprawek możecie sprawdzić podczas aktualizacji.

Dla wyjaśnienia podstawowych zasad programowania takich automatów tokarskich powstał materiał wideo w języku angielskim:

W “maszynach” dodano przykładową maszynę (identyczną jak na powyższym wideo).
Teraz możesz wykonywać wszystkie kroki jak na filmie. 

Naddatek dla wysokości w Konturowaniu 2D dla SprutCAM

W zakładce “model do obróbki” przy określaniu “poziom górny” “poziom dolny” możemy dla danego poziomu ustawić naddatek na górnego i dolnego poziomu.

Dodano możliwość wyłączenia lub włączenia widoczności konturów w “model do obróbki”

Poprawki dodane do SprutCAM

 • Dodano tryb toczenia on/off w wyprowadzeniach i wycofaniach dla frezarek z funkcją wytaczania
 • Zaktualizowane parametry ustawień dla kinematycznych modeli robotów w MachineMakerze
 • Zaktualizowane parametry ustawień dla kinematycznych modeli maszyn w MachineMakerze
 • Dodano roboty Nachi do MachineMaker

Usunięte błędy:

 • Naprawiono błędy w symulacji powierzchniowej
 • Poprawiono błędy przy tworzeniu detali
 • Usunięto błędy podczas edycji ustawień
 • Naprawiono błędy przy zapisywaniu maszyny w MachineMakerze
 • Naprawiono błędy w operacji fazowania
 • Naprawione błędy z wizualizacją kierunku obrotów
 • Poprawione błędy z importem modeli z programu CAD KOMPAS
 • Naprawiono błędy związane z importem modeli z programu T-Flex
 • Naprawiono błędy związane ze zmianą układu współrzędnych
 • Naprawiono błędy związane z operacją 5D mesh
 • Poprawiono błędy w interfejsie SprutCAM i MachineMaker
 • Naprawiono błędy z weryfikacją przez kod NC
 • Naprawiono błąd w operacji Zakończ linię wodną zoptymalizowaną
 • Naprawiono błędy podczas poruszania się po łukach
 • Naprawiono błędy związane z przejściem
 • Naprawiono błąd podczas aktualizacji SprutCAM, który powodował restart komputera
 • Naprawiono błędy podczas importu plików 3dm
 • Naprawiono problemy przy zapisywaniu projektów w MachineMakerze
 • Naprawiono błędy z automatycznym sortowaniem operacji według narzędzia
 • Naprawiono błędy w modelowaniu bryłowym frezowania gwintów
 • Naprawiono błąd z przerwaniem obliczeń wykonania operacji na podstawie tekstu UE
 • Poprawiono błędy w operacjach EDM
 • W sumie w SprutCAM wprowadzono 134 zmiany zawierające poprawki błędów i usprawnienia pracy.

W sumie w SprutCAM wprowadzono 134 zmiany zawierające poprawki błędów i usprawnienia przepływu pracy.
Wniosek
Użytkownicy z aktywnym wsparciem technicznym otrzymali już powiadomienia o wydaniu nowej wersji i mogą dokonać aktualizacji.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Zobacz również: SprutCAM Robot