SprutCAM – Grawerowanie na wałku (4 oś, podzielnica) [Wideo]

grawerka, grawerowanie, sprutcam cad/cam
Odtwórz wideo

Operacja grawerowania:

grawerowanie

Ta operacja jest przeznaczona do grawerowania rysunków i napisów na płaskich powierzchniach, a także do wykonania przejścia wykańczającego wzdłuż ścian bocznych kieszeni i konturów przy użyciu obróbki 2 / 2.5D.

Obrabiany model jest tworzony z krzywych 2D w płaszczyźnie poziomej (XY). Model jest tworzony przez dodawanie krzywych lub grup krzywych do modelu wynikowego. Każda krzywa może definiować łuk, rowek lub krzywą odwrotną (odwróconą) o określonej grubości, oprócz tego można dodawać krzywe zamknięte jako gzymsy, zagłębienia lub obszary odwrotne. Dodatkowy naddatek, który zostanie dodany do naddatku operacyjnego, może zostać przypisany oddzielnie dla każdego łuku lub grupy łuków. Obróbka odbywa się wzdłuż zewnętrznego konturu utworzonego modelu z uwzględnieniem zdefiniowanego kąta bocznego (tzn. krawędź modelu nie zawsze jest pionowa).

Do wynikowej ścieżki narzędzia zostaną dodane tylko te obszary, które leżą w obrębie przedmiotu obrabianego lub poza obszarami ograniczonymi. Obrabiany przedmiot, obszary obróbki i obszary ograniczone są definiowane przez rzuty krzywych zamkniętych. Jeśli przedmiot obrabiany lub obszary ograniczone nie są zdefiniowane, to zostanie wykonana obróbka całego modelu.

Przy pomocy poziomych przejść narzędzia formuje się główną krawędź modelu, stosując zdefiniowany krok pomiędzy przejściami. W celu uformowania ostrych narożników wewnętrznych oraz przy obróbce obszarów o mniejszej szerokości zaleca się użycie opcji prześwitu 3D. Oznacza to, że podczas pracy z narzędziem profilującym, którego średnica zmniejsza się w kierunku punktu końcowego, możliwa jest obróbka bardziej “wąskich” obszarów przy jednoczesnym zwiększaniu wartości “Z”.

grawerka