SprutCAM | Izolinia – tworzenie krzywych na powierzchniach

Izolinia narzędzie pomaga szybko wyodrębnić krzywe (izolinie) z powierzchni. Ta funkcja jest wywoływana przez naciśnięcie przycisku w górnej sekcji, na stronie “Model 3D”. Domyślnie przycisk nie jest aktywny. Aby go aktywować, należy wybrać ścianę, dla której chcesz dodać izolinie w oknie graficznym lub w drzewie modelu. Po jego aktywacji można zobaczyć kontury na wybranej ścianie. Jeśli chcesz zmienić kierunek konturu lub wykonać splajn, po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy na wybranej ścianie, aby otworzyć panel przycisków edycji.
Panel ma dwa przyciski:
– splajn z izolini.
– zmiana kierunku izolinii
Play Video