SprutCAM – Konturowanie 2.5D

Nowa operacja Konturowanie 2.5D w systemie SprutCAM. 

Operacja ta pozwala nam na obróbkę wzdłuż konturów z możliwością pracy na wielu konturach, które znajdują się na różnych poziomach obróbczych. A wszystko to w jednej operacji.