SprutCAM X – nowości w wydaniu 16.2

Nowe funkcje i wiele poprawek w wydaniu SprutCAM X 16.2!

** Obróbka otworów w CAM, frezowanie 5D wg powierzchni **

Co nowego?

 1. Zaktualizowana operacja obróbki otworów w CAM/rozpoznawania otworów: parametry i interfejs
 2. Zaktualizowano operację 5D na powierzchni
Nowości w SprutCAM X 16.2

1. Nowości w operacji obróbki otworów w CAM

Zaktualizowano interfejs okien “Właściwości otworu” i “Utwórz otwór”. Dodano opcję Ustawienia domyślne, aby zdefiniować wartości dla górnego i dolnego poziomu otworów.

Dzięki tym zmianom uzyskasz lepszą kontrolę na operacją obróbki otworów w CAM!

Dodano możliwość interaktywnego ustawienia parametrów górnego i dolnego poziomu podczas wybierania otworu w głównym oknie.

Ta opcja dostępna jest bezpośrednio w oknie 3D.

** Obróbka otworów w CAM **

Okno rozpoznawania otworów jest teraz skalowane. Dodaliśmy również możliwość włączenia filtrowania według płaszczyzny dla rozpoznanej listy otworów.

Rozpoznawanie otworów w CAM i ich ustawienia jest teraz bardziej czytelne!

Dodano nowy rodzaj bezpiecznego poruszania się – przez poziom w powietrzu. Ten typ pozwala uzyskać mniej punktów pośrednich podczas przechodzenia między otworami. Jest to przydatne na przykład podczas modalnego wywoływania cykli wiercenia.

Wykonanie detalu na maszynie po zastosowaniu lepszej kontroli funkcji obróbki otworów w CAM jest teraz bezpieczniejsze!

 

** Obróbka otworów w CAM, frezowanie 5D wg powierzchni **

Co nowego?

 1. Zaktualizowana operacja obróbki otworów w CAM/rozpoznawania otworów: parametry i interfejs
 2. Zaktualizowano operację 5D na powierzchni
Nowości w SprutCAM X 16.2

2. Nowość w operacji 5D według powierzchni

Dodano nową opcję alternatywnej strony dla pierwszej lub drugiej krzywej.

Co zostało jeszcze ulepszone?

 • Nowy tłumacz Fanuc 0i dla SCHAUBLIN SA 125-CCN
 • Dodano możliwość powiązania elementów przystawek z wynikiem przetwarzania
 • Dodano zatrzask na obwodzie części
 • Zaktualizowany postprocesor dystrybucji Fanuc (30i)_Mill_DN.dll
 • Wskazówki pojawiają się teraz po najechaniu kursorem na znak zapytania

Co zostało naprawione?

 • Naprawiono błędny komunikat o kolizji narzędzia
 • Naprawiono błędy w operacji siatki 5D
 • Naprawiono błąd z ustawieniami wizualnymi w operacji konturu 2D
 • Naprawiono błąd podczas wybierania powierzchni przez dwukrotne kliknięcie w oknie graficznym dla operacji Fazowanie
 • Naprawiono błąd w operacji obracania Odcięcia
 • Naprawiono błędy z podglądem propagacji ścieżki narzędzia
 • Naprawiono błędy podczas tworzenia kopii części
 • Naprawiono błędy w operacji wykańczania obrotowego
 • Naprawiono błędy z konturem według funkcji
 • Naprawiono błędy w operacji spirali 3D
 • Naprawiono błąd z automatycznym zapisywaniem projektu
 • Naprawiono błąd w strategii zagłębiania
 • Naprawiono błędy w operacji 5D na powierzchni
 • Naprawiono zapisywanie zakładek podczas przełączania między operacjami
 • Naprawiono błąd podczas pracy w trybie wielokanałowym
 • Naprawiono błędy z zaokrągleniami na rysunku
 • Naprawiono błędy podczas pracy z SolidWorks 2021
 • Naprawiono błąd z niewłaściwymi wyżłobieniami części po przekształceniach
 • Naprawiono błąd z przełączaniem między starym i nowym formatem cyklu
 • Naprawiono błędy podczas pracy z ekranem 4K
 • Naprawiono błąd w operacji nakładania 5D
 • Naprawiono błędy w inspektorze narzędzi
 • Naprawiono błędne wyzwalanie kontaktu modelu z trzpieniem
 • Naprawiono błędy w operacji fazowania
 • Naprawiono błędy w przetwarzaniu symulacji
 • Naprawiono błędy w Machine Maker
 • Naprawiono błędy krytyczne