SprutCAM – Zaślepianie otworów w Modelu 3D

Funkcja łatanie otworów pozwala na generowanie triangulacji wybranych krawędzi lub siatek. Ta funkcja jest wywoływana przez naciśnięcie przycisku w górnej części – , na stronie “Model 3D”. Domyślnie przycisk nie jest aktywny. Aby go aktywować, należy wybrać krawędzie lub siatki, dla których chcesz załatać otwory w oknie graficznym lub w drzewie modelu.
 
Funkcjonalność dla krawędzi i siatek jest inna:
 
– Krawędzie: W pierwszej kolejności wyznaczane są krawędzie zamknięte i otwarte. Dla zamkniętych od razu generowana jest triangulacja. A na podstawie wszystkich pozostałych krawędzi tworzona jest krawędź zamknięta, dla której również generowana jest triangulacja.
 
– Siatki: W siatkach najpierw sprawdzana jest topologia. Jeśli znalezione zostały otwarte krawędzie, to tworzone są zamknięte kontury. Następnie dla wszystkich konturów generowana jest triangulacja. W przeciwieństwie do pierwszej opcji, tutaj oprócz nowych siatek, do drzewa modelu dodawane są zamknięte kontury, wzdłuż których wygenerowano triangulację.
Play Video