System OEE – efektywna kontrola

Chcesz usprawnić działanie swojego przedsiębiorstwa? Odpowiedzią jest system OEE monitorujący wydajność i efektywność pracy maszyn. Możesz podłączyć do niego dosłownie każde urządzenie – łącznie z żarówką czy zamkiem do drzwi! Uniwersalne narzędzia pomogą Ci działać szybciej i sprawniej.

OEE – co to?

OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness – Całkowita Efektywność Wyposażenia) to wskaźnik wykorzystywany w TPM mierzący efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń.

Wskaźnik OEE jest jest wypadkową trzech podrzędnych wskaźników:

  • dostępność – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu, który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn;
  • wykorzystanie (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie jest zaniżane przez straty prędkości wykonywania operacji;
  • jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów.

Miej wszystko pod kontrolą – system OEE

Międzynarodowe badania wykazują, że światowej klasy producenci osiągają współczynnik OEE na poziomie 85 proc. lub więcej. To iloczyn dostępności, wydajności i jakości. Uśrednione OEE dla typowych zakładów produkcyjnych wynosi natomiast ok. 60 proc. Wiele przedsiębiorstw odchodzi od manualnej formy zapisu i kalkulacji współczynników wydajnościowych na rzecz stosowania wyspecjalizowanych systemów informatycznych. Dzięki temu mogą monitorować efektywność sprzętu i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportować w dowolnym okresie oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik).

Strategia zarządzania w Twojej firmie

System OEE bezpośrednio wiąże się z kluczowymi wskaźnikami efektywności inaczej zwanymi kluczowymi miernikami dokonań. Finansowe i niefinansowe wskaźniki są stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji

KPI wspierają osiąganie przez firmę jej celów operacyjnych i strategicznych. Mają one duże znaczenie dla budowania zorientowanej na wyniki kultury organizacyjnej, gdyż stanowią dla pracowników źródło obiektywnej informacji zwrotnej o wykonywanej przez nich pracy, kosztach oraz jakości. KPI są także narzędziem kontroli menedżerskiej i pozwalają szybko podejmować decyzje, planować i nadawać priorytety działaniom oraz reagować na pojawiające się problemy. Wspierają również procesy ciągłego doskonalenia oraz efektywne wykorzystywanie posiadanych przez organizację zasobów.

Golem OEE MES kluczem do zarządzania

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i interesuje Cię efektywna kontrola maszyn, warto zaprzyjaźnić się z systemem Golem OEE MES, który z powodzeniem monitoruje wydajność i efektywność pracy maszyn. W rezultacie dzięki niemu będziesz na bieżąco mógł wszystko monitorować. Sprawdzisz ich wydajność, efektywność, dostępność, przyczyny postojów, realizacją zleceń produkcyjnych, ilość braków, zużycie energii oraz zaangażowanie operatorów. System pozwala na ciągłą obserwację zakładu pracy, maszyn, urządzeń, elementów kluczowych w procesie sprawności produkcji. Obserwacja odbywa się dyskretnie, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i energię. Zamiast spacerować po halach produkcyjnych bezustannie monitorując maszyny, zdaj się na Golem OEE MES. Dzięki jego pomocy system OEE w Twojej firmie z pewnością osiągnie wyższe wskaźniki.