Systemy CAD i CAM – różnice i zastosowanie

Systemy CAD i CAM mają szerokie przeznaczenie. Począwszy od projektowania najprostszych form płytkowych, aż po zastosowanie w budowie maszyn wysokiej technologii. Wiemy już, że celem stworzenia zarówno jednego i drugiego systemu jest efektywniejsze projektowanie. Jednak ich szczegółowa charakterystyka wprowadza między nimi wiele różnic. Tym wpisem postaramy się przedstawić je wraz z wyjaśnieniem ich przeznaczenia i opisem możliwości zastosowania systemów CAD i CAM w praktyce.

Systemy CAD

Oprogramowanie CAD (ang. Computer Aided Design) to projektowanie wspomagane komputerowo. Główne zastosowanie systemów CAD odnotowuje się w branżach inżynierskich. Między innymi w inżynierii mechanicznej, budowlanej, elektrycznej i kamieniarskiej. Podstawowym zadaniem i zastosowaniem systemów CAD jest opracowanie dokumentacji projektu, bazując na stworzonym projekcie 3D. W systemie CAD można przygotować projekt 3D za pomocą podzielenia realizacji na części i następnie złożenia ich w całość oraz sprawdzenia ich kompatybilności. W praktyce jest to swoiste wspomaganie pracy projektanta, konstruktora czy kreślarza, dzięki któremu będzie on mógł:

  • stworzyć wizualizację projektu
  • wygenerować dokumentację techniczną i konstrukcyjną
  • tworzyć modele geometryczne

Tym samym postać konstrukcji wyrobu oprogramowania CAD tworzy zbiór trzech ważnych (zwłaszcza dla dalszych etapów produkcji) informacji. Są nimi informacja geometryczna, informacja dynamiczna oraz szczegółowy i czytelny opis cech technologicznych.

Systemy CAM

Oprogramowanie CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) to, najprościej mówiąc, komputerowe wspomaganie wytwarzania elementów. W praktyce stosuje się go poprzez integrację dwóch faz wytwarzania, jakimi są projektowanie i wytwarzanie. Polega to na tym, że CAM przetwarza zaprojektowane w CAD obiekty na instrukcje maszynowe, czyli tak zwany G-code. Tak przetworzona informacja trafia do maszyn obróbkowych CNC (maszyn sterowanych numerycznie), takich jak tokarki, frezarki, lasery i drukarki.

Dodatkową i jedną z ważnych funkcji systemów CAM jest możliwość wizualizacji i symulacja procesów wytwarzania, które dają możliwość sprawdzenia, czy wyrób zostanie wykonany poprawnie i czy przy jego tworzeniu nie uszkodzi się maszyna wytwórcza.

Systemy CAD i CAM – kluczowe różnice

Podstawową różnicą między systemami CAD i CAM jest ich zastosowanie. W systemach CAD przygotowuje się projekty 2D i 3D. Za to oprogramowanie CAM przekształca informacje z projektu CAD do kodu maszynowego. Z tych zadań wynika, jakie procesy będą najbardziej zaangażowane podczas pracy przy obu systemach. I tak kolejno system CAD będzie opierał się o proces definiowania modelu geometrycznego, algorytmy interfejsu, analizę kreślenia i dokumentację. System CAM z kolei opiera się na planowaniu procesu wytwarzania na bazie projektów stworzonych w CAD. A ponadto na kontroli i koordynacji poszczególnych faz wytwarzania produktów.

System CAD i CAM – konkurencja, czy uzupełnienie?

Na podstawie tego, co już wiecie o systemach CAD i CAM z pewnością możecie się domyślać, że systemy CAD i systemy CAM nie konkurują o ich użytkowników, ale współpracują, aby w pełni odpowiedzieć na ich wymagania. Zadaniem systemu CAM jest wygenerowanie kodu maszynowego w oparciu o modele CAD. Ich funkcjonalność w połączeniu stanowi gwarancję efektywnego wytwarzania elementów za pomocą maszyn NC.