Systemy CAM

Rozwiązanie, które scala procesy związane z projektowaniem i wytwarzaniem projektów – to właśnie oprogramowanie CAM. Dostępne systemy, dzięki łatwej, intuicyjnej obsłudze oraz zastosowanym rozwiązaniom umożliwiają doskonalenie pracy maszyn sterowanych numerycznie (CNC) poprzez dokładne planowanie ich ruchów. Skutkuje to nie tylko lepszą pracą urządzeń, ale także wydłużeniem ich żywotności. W naszej ofercie znajdują się zarówno najprostsze, jak i bardziej zaawansowane programy przeznaczone do pracy z różnymi maszynami. Wszystkie sprawiają, że zaprojektowany przedmiot zyskuje kształt i właściwości w pełni zgodne z założeniami produkcyjnymi.

SolidCAM

SolidCAM to rozwinięte narzędzie CAM, które zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji pracy narzędziowni oraz jest w pełni zintegrowany z takimi systemami, jak SolidWorks®, Inventor® oraz Bentley®

SprutCAM

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych

SprutCAM Robot

Wydajne rozwiązanie do obróbki robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym 6 lub więcej kodach osi (transformacje od 5 do 6 osi nie są wymagane)

InventorCAM

InventorCAM® rozwija systemy CAM(Computer-Aided-Manufacturing) dla wytwarzania mechanicznego. Docelowymrynkiem dla tego oprogramowania są fabryki oraz warsztaty produkcyjne

NCSIMUL

NCSIMUL MACHINE jest najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem do weryfikacji obróbki, które służy do symulacji, weryfikacji i optymalizacji programów CNC. W oparciu o rzeczywiste cechy Twojej maszyny.

DCAM

Oprogramowanie D-CAM integruje się z wieloma systemami CAD pozwalając na obróbkę dowolnych modeli 2D i 3D. Potężne połączenie wiedzy w zakresie wycinania drutowego i programu SolidWorks/Inventor.