Cel finansowania: Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0.

Przemysł 4.0

Ogłoszenie konkursu:

22 marca 2021

 Start składania wniosków:

28 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków:

30 czerwca 2021

Szczegóły dofinansowania

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku

Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 • Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł
 • Wkład własny  minimum 15%
 • Miejsce realizacji projektu Polska
 • Zasięg terytorialny projektu Polska
 • Dla kogo MŚP

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz
  innych praw własności intelektualnej

Jakie technologie mogą być dofinansowane:

 • Big Data oraz działania związane z analizą danych;
 • Roboty przemysłowe;
 • Przemysłowy Internet rzeczy;
 • Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS);
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Chmura obliczeniowa;
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Blockchain;
 • Druk addytywny (druk 3D).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).
 
 
Proponowane rozwiązanie:
Play Video