Dofinansowanie szkoleń CAD/CAM przez KFS na 2023 r.

Szkolenia KFS – w uproszczeniu: Dofinansowanie do szkoleń

Firma Premium Solutions posiada ogromne doświadczenie w szkoleniach z systemów inżynierskich, przeprowadziliśmy już setki szkoleń. Wiele z nich było przeprowadzonych przy pomocy dofinasowań. Z tego względu informujemy naszych klientów oraz wszystkie zainteresowane firmy o możliwości szkoleń z oprogramowania SolidCAM, SolidWorks, SprutCAM i T-FLEX CAD z wykorzystaniem środków pozyskanych z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Otrzymaj nawet kilkanaście tysięcy złotych na jednego pracownika z programu dofinasowań Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy od wielu lat przeznacza duże środki na wsparcie pracodawców w zakresie szkoleń i kształcenia pracowników.

Twoja firma może zawnioskować o sfinansowanie potrzeb szkoleniowych dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

Nasza firma wykona szkolenie, które będzie – profilowane dla Twoich bieżących potrzeb projektowych w zakresie systemu CAD/CAM. Wszystko to po to, aby podnieść kwalifikacje swoich pracowników i zwiększyć wydajność!

Jeśli Cię to interesuje, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się o dofinansowanie! Należy wybrać temat szkolenia, określić naszą firmę jako podmiot przeprowadzający szkolenie oraz złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

Zamieszczona tu grafika pokazuje krok po kroku, co należy zrobić, żeby otrzymać środki z KFS!

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to otrzymasz środki na sfinansowanie szkolenia Twoich pracowników w wysokości:

• 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

• 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Nabory prowadzą powiatowe lub miejskie urzędy pracy, nabory są ogłaszane krótko przed rozpoczęciem naboru i trwają krótko nawet tylko 2 dni…..  nie spóźnij się nie strać okazji na rozwój dla twojej firmy!

Szkolenia mogą być realizowane w sposób stacjonarny w firmie Premium Solutions Polska lub w siedzibie Twojej firmy. Realizujemy również szkolenia on-line których efektywność nie odbiega od tych tradycyjnych czyli stacjonarnych. Od Ciebie zależy jaka formę szkolenia wybierzesz. 

Dofinansowanie cad cam kfs

Jeśli zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie z KFS skontaktuj się z nami wyjaśnimy i ustalimy wszystkie szczegóły FORMULARZ KONTAKTOWY

Priorytety wydatkowania środków PODSTAWY KFS:

W 2023 roku pracodawcy mogą otrzymać dotację w ramach priorytetów Krajowego Funduszu Szkoleniowego, których celem jest:

 

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w istniejących w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

 

Środki z KFS mogą być przeznaczone na dowolny rodzaj szkolenia z oferty firmy Premium Solutions Polska (szkolenia z SOLIDWORKS, SolidCAM, SprutCAM, T-FLEX CAD, DraftSight i wiele innych).

Priorytety wydatkowania środków REZERWY KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Nabory KFS 2023

 • I tura – styczeń-luty
 • II tura – czerwiec (nabór uzupełniający)
 • III tura – koniec roku (środki niewykorzystane, nierozliczone, które zostały powiatom po rozliczeniu I tury oraz środki z rezerwy)

Komunikaty dotyczące naborów publikowane są na stronach Powiatowych Urzędów Pracy.

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu dofinansowania z KFS. Oferujemy:

 • Monitoring terminów naborów wniosków do KFS
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami
 • Przygotowanie rozliczenia dofinansowania i pomyślnego zamknięcia całego procesu KFS
 
Nie zwlekaj, złóż razem z nami wniosek i zwiększ swoją szansę na uzyskanie dofinansowania na szkolenia!

Skontaktuj się bezpośrednio z naszą specjalistką ds. szkoleń:

Aleksandra Wrotkowska
Manager ds. szkoleń

tel. +48 504 565 818

Jeśli masz pytania dotyczące dofinansowania KFS to chętnie na nie odpowiemy