SprutCAM - Oprogramowanie CAM - Programowanie frezarek CNC

Programowanie cam

SprutCAM - I programowanie staje się proste!

SprutCAM

SprutCAM X

Oprogramowanie CAD/CAM dla efektywnego programowania NC
SprutCAM jest systemem CAD/CAM oferującym prostą obsługę oraz wszechstronną funkcjonalność. Jest kompatybilny z każdym rodzajem maszyn CNC: 3, 4 i 5 osiowe frezarki, tokarki, tokarko frezarki, tokarki typu szwajcarskiego, MTM, EDM. Przy generowaniu ścieżki narzędzia brana jest pod uwagę pełna kinematyka maszyny oraz ograniczenia w postaci unikania kolizji oraz kontroli limitów osi.
SprutCAM

SprutCAM X Robot

Wszechstronne oprogramowanie do programowania robotów przemysłowych

 

Jedno środowisko do programowania robotów przemysłowych w trybie offline (OLP). 

 

Efektywne rozwiązanie dla obróbki z wykorzystaniem robotów umożliwiające błyskawiczne generowanie skomplikowanych ruchów 3D pozbawionych kolizji w natywnym kodzie dla 6 lub więcej osi (transformacje z 5 do 6 osi nie są wymagane).

Dostępna funkcjonalność SprutCAM

SprutCAM to oprogramowanie CAD/CAM do programowania 2, 3, 4, 5 osiowego frezowania, toczenia, toczenia-frezowania, cięcia 2D, 5D&6D, HSM, obrabiania na maszynach typu szwajcarskiego, obróbki wielozadaniowej, EDM, technologii addytywnej&hybrydowej, 6 osiowych robotów przemysłowych.

SprutCAM - Frezowanie 2,5D
Toczenie i frezowanie połączone w jednej konfiguracji
 
 
Frezowanie 3D SprutCAM
Frezowanie indeksowane (3+2) oraz płynne 5 osiowe. Dla turbin, łopat, złączy
 
 
Frezowanie 4 osiowe
Szybkie i adaptacyjne ścieżki narzędzi do błyskawicznego usuwania materiału przy zapewnieniu przedłużonej żywotności narzędzi
SprutCAM Obróbka 5 osiowa
Frezowanie indeksowane (3+2) oraz płynne 5 osiowe. Dla turbin, łopat, złączy
 
 
toczenie z frezowaniem
Toczenie i frezowanie połączone w jednej konfiguracji
 
 
toczenie
Programowanie maszyn typu szwajcarskiego oraz MTM (obróbka wielokanałowa) z synchronizacją
 
sondowanie

Sondowanie dla frezowania oraz toczenia

Szybkie i adaptacyjne ścieżki narzędzi do błyskawicznego usuwania materiału przy zapewnieniu przedłużonej żywotności narzędzi
Programowanie CNC dla cięcia, przycinania, cięcia nożem 6D. Frezowania, cięcia laserem, wodą, plazmą, nożem
Nakładanie, technologia hybrydowa dla maszyn 5-osiowych, tokarko-frezarek i robotów
2-4 osiowe strategie obróbki dla drutówek EDM
 
Programowanie cięcia laserem, waterjet, plazmą, acetylenowo-tlenowe oraz cięcie nożem

Zalety i korzyści systemu SprutCAM

Zalety:

Korzyści:

Nowa wersja SprutCAM X 

Najważniejsze funkcje dostępne w wersji X:
  • Nowy zoptymalizowany interfejs
  • Nowa symulacja RockSolid
  • Ulepszone inteligentne wskazówki
  • Ulepszona obsługa maszyn typu szwajcarskiego
  • Sondowanie
  • Wsparcie toczenia w osi U
  • Zaktualizowane funkcje CAD 2D i 3D
  • Ulepszenia spawania
  • Poprawione malowanie robotem
  • Ulepszenia EDM
  • Nowe możliwości powielania ścieżki
  • Strefowanie obszaru pracy w obróbce 5D
  • Nowa wersja Machinemaker:
  • i wiele wiele więcej…
  •  

Więcej informacji o nowościach w SprutCAM X

Pliki instalacyjne SprutCAM X znajdują się w sekcji Pobieranie dostępnej na naszej stronie.

sprutcam

Rzeczywiste ścieżki narzędzia

Uzyskaj rzeczywiste ścieżki narzędzia bez przełączania się na tryb symulacji lub generowania kodu postprocesorem.

Podczas obliczania scieżki narzędzia SprutCAM bierze pod uwagę pozycję zamontowania części oraz wszystkie ruchy maszyny. Dzięki temu nie ma potrzeby symulacji lub generowania kodu za pomocą postprocesora w celu zobaczenia rzeczywistego przebiegu ścieżki.
SprutCAM obróbka 3 osiowa SprutCAM sprawdzenie oprawki

     Wszystkie ograniczenia wynikające z kinematyki maszyny, bieżący materiał pozostały po obróbce w poprzednich operacjach oraz geometria elementów mocujących wykorzystywane są podczas obliczania ścieżki narzędzia. Wynikiem obliczeń nie jest tylko zbiór punktów na płaszczyźnie kartezjańskiej w abstrakcyjnej przestrzeni; są to rzeczywiste pozycje osi maszyny niezbędne do osiągnięcia tych punktów. Oznacza to, że obrabiarka CNC na 100% wykona wygenerowany program.

     Natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia, SprutCAM wykonuje w tle symulację oraz pokazuje użytkownikowi nowy stan przygotówki w tym samym oknie. Na podstawie uzyskanych wyników, użytkownik może w łatwy sposób zdecydować o wprowadzeniu ewentualnych korekt do parametrów obróbki bez potrzeby przełączania się na tryb symulacji lub generowania kodu za pomocą postprocesora.

Dzięki temu iteracje programowania CNC stają się mniej czasochłonne, a w porównaniu do innych aplikacji CAD/CAM sam proces programowania CNC staje się intuicyjny i przejrzysty.

Dlaczego programiści CNC wybierają SprutCAM

Uproszczony proces programowania CNC

Pełne obliczanie ścieżki narzędzia dla maszyny

W przeciwieństwie do wielu innych programów CAD/CAM, SprutCAM oblicza ścieżkę narzędzia korzystając z natywnej kinematyki maszyny CNC.

Co to oznacza dla użytkownika?

Oznacza to, że obliczanie ścieżki narzędzia automatycznie omija możliwe kolizje maszyny jak również kolizje z przygotówka oraz ruchy poza limity osi maszyny. Wszystko to dzieje się w czasie generowania ścieżki narzędzia, a nie podczas symulacji.

Nie musisz generować kodu NC aby przeprowadzić symulację rzeczywistych wyników. Wszystkie ruchy maszyny są widoczne natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia.

Programowanie CNC staje się wizualnym, a sam proces jest uproszczony.

SprutCAM 3+2
SprutCAM obróbka płynna

Zaawansowana obsługa resztek materiału

Obserwuj w jaki sposób obrabiana jest przygotówka podczas każdej operacji

W SprutCAM po każdej operacji następuje aktualizacja w tle bieżącego stanu symulacja. Dzięki temu przygotówka dla każej kolejnej operacji jest wynikiem obróbki w poprzedniej operacji.

Tym samym przy obliczaniu ścieżki narzędzia SprutCAM uwzględnia wynik poprzedniej operacji.

Obliczanie ścieżki narzędzia na podstawie wyniku poprzedniej operacji niesie ze sobą trzy zasadnicze zalety:

   • programowanie wizualne: wynik przetwarzania jest widoczny natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia dla każdej operacji;

   • kontrola kolizji z przygotówką;

   • zmniejszona ilość ruchów jałowych (nieuczestniczących bezpośrednio w obróbce).

Pełna symulacja maszyny

 

Bezpieczeństwo dla wyposażenia

 

Symulacja w SprutCAM pokazuje wszystkie ruchy maszyny w czasie procesu obróbki. Dotyczy to również maszyn 5-osiowych oraz skomplikowanych tokarko-frezarek.

 

Dodatkowo, SprutCAM automatycznie zaznacza bloki programu NC, w których wykryje kolizje, podcięcie części oraz ruch osi poza ich limity.

Niezawodna i szczegółowa symulacja w oprogramowaniu CAD/CAM jest gwarancją braku niespodzianek podczas fizycznej obróbki na maszynie.

SprutCAM Symulacja

Symulacja G-code i weryfikacja 

Jeżeli posiadasz SprutCAM to nie potrzebujesz już osobnego oprogramowania do weryfikacji G-code.

 

Funkcja weryfikacji G-code wspiera takie systemy sterowania jak Fanuc, Heidenhein oraz Siemens łącznie z cyklami obróbczymi.

Weryfikacja G-code pozwala wyśledzić:

   • możliwe błędy w postprocesorze;

   • w której części obróbki włączane lub wyłączane są komendy technologiczne;

   • który ruch powoduje podcięcie lub kolizję;

   • ruch narzędzia pomiędzy operacjami.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.

Pobierz bezpłatną wersje próbną i rozpocznij pracę ze SprutCAM

Skorzystaj z możliwości uruchomienia aplikacji na 30-dniowy okres próbny. Brak jakichkolwiek limitów funkcjonalności. Firmy korzystające z wersji próbnej mają możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego.