Dofinansowanie na oprogramowanie CAD/CAM. Wielu przedsiębiorców chciałoby skorzystać z możliwości pozyskiwania dotacji unijnych CAD/CAM. Dotacje stanowią doskonały sposób na pozyskanie pieniędzy na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także szkolenia dla pracowników. NewTech Solutions pomaga takim firmą przygotować opis oprogramowania CAD/CAM niezbędny do wniosku o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorstwa. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji i oferty pod względem formalnym jest bardzo ważne.

Dofinansowanie na oprogramowanie CAD/CAM

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Przedsiębiorstwa mogą pozyskać dotację w ramach programu Inteligentny Rozwój na zakup oprogramowanie CAD/CAM. W ramach programu operacyjnego każdy przedsiębiorca – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będzie mógł pozyskać środki na zadania takie jak: wsparcie prac badawczo-rozwojowych (B+R), zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, wspieranie innowacyjności. Pula środków przeznaczona do wykorzystania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój wynosi ok. 8,5 mld euro. Program ma  przyczynić się do zwiększenia innowacyjności regionu i kraju.

Aktualne projekty w ramach programu:

Sieć Otwartych Innowacji (SOI)

Projekt zakłada udzielenie pomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie udzielania pomocy na Otwarte Innowacje - wspieranie transferu technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Innowacją może być również wdrożenie systemu CAD/CAM do specjalnych celów projektowo-produkcyjnych.

dofinansowanie na system cad/cam
Dofinansowanie na szkolenia CAD/CAM

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Fundusze unijne dają możliwość uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia z systemów CAD/CAM dla pracowników. Aby przedsiębiorstwo rozwijało się w oparciu o doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów niezbędne jest zapewnienie pracownikom specjalistycznych szkoleń, a także umożliwienie ponoszenia kwalifikacji zawodowych i nabycie nowych umiejętności. Po to właśnie został opracowany Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Pula środków w ramach programu wyniesie ok. 4,5 mld euro. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na wzrost kompetencji zawodowych pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia ich wydajności oraz efektywności.

Dofinansowanie na oprogramowanie CAD/CAM

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania CAD/CAM w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego głównym zadaniem jest zwiększenie efektywności gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz odpadami.  W ramach programu można pozyskać środki np. na budowę/rozbudowę elektrowni wiatrowych, wdrażanie inteligentnych systemów produkcyjnych, czy zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Pula środków do wydania w ramach programu to ok. 27,5 mld euro.

Więcej o dofinansowaniach na oprogramowanie CAD/CAM

Dowiedz się więcej jak zdobyć dofinansowanie na oprogramowanie CAD/CAM. Napisz do nad [Formularz kontaktowy].

Dofinansowanie na oprogramowanie CAD/CAM
dofinansowanie unijne cad cam