Cimco MDC-Max

CIMCO MDC-Max jest systemem gromadzenia danych produkcyjnych, który dostarcza stosowne raporty i wykresy produktywności zakładowego parku maszynowego. Na dzisiejszym złożonym i konkurencyjnym rynku, maksymalizacja efektywności zasobów produkcyjnych stała się niezbędną koniecznością.

CIMCO MDC-Max dostarcza możliwości gromadzenia i analizy danych produkcyjnych tak, aby takie zadanie wykonać łatwiej, szacując na bieżąco współczynniki efektywności (OEE). Wszystkie dane są gromadzone bez konieczności użycia komputerów PC przy każdej maszynie, lecz za pośrednictwem sieci komputerowej (przewodowej lub bezprzewodowej sieci Ethernet) w centralnym repozytorium danych nawet w przypadku monitorowania wielu zakładów.

System CIMCO MDC-Max jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją najbardziej zaufanego na rynku oprogramowania do komumikacji CNC – CIMCO DNC-Max.

Rejestrowanie informacji przez MDC-Max

MDC-Max rejestruje informacje, na podstawie których możliwe jest wykonanie raportów podsumowujących. Dzięki nim wiadomo jak dużo czasu produkcyjnego zostało utracone z powodu oczekiwania na przezbrojenie.

Podstawowe gromadzenie danych

W większości zakładów produkcyjnych wystarczającymi informacjami są dane odnośnie tego, czy maszyna produkuje, czy ma przestój. W takim przypadku system gromadzenia danych wygeneruje raporty podsumowujące bilans pracy uwzględniający czas, w którym maszyna produkowała detale oraz czas w którym produkcji nie było. Zadaniem osób zarządzających jest ustalenie, jakie były przyczyny przestojów.

Zaawansowane gromadzenie danych

Mechanizm zaawansowanego gromadzenia danych dostarcza szczegółowe raportowanie wydajności maszyny dla każdego zlecenia. Dzięki temu znane są procentowe wartości każdego typu przestojów, np. ze względu na przezbrojenie, czynności serwisowe itp. Te dodatkowe dane są gromadzone przez operatora za pomocą przygotowanej karty kodów kreskowych. Informacje takie umożliwiają analizę faktycznych przyczyn strat produkcyjnych.

Zasada działania Cimco MDC-Max

W typowej instalacji do układu sterowania maszyny podłączone jest specjalne urządzenie (MDC unit). Urządzenie to może być połączone z przekaźnikami „Start cyklu” oraz „Licznik sztuk”. Za każdym razem, gdy zarejestrowany zostanie sygnał cyklu maszyny lub wykonanego detalu, oprogramowanie MDC-Max otrzyma odpowiedni komunikat. Z uwagi na różnorodność układów sterowania, rodzaj i ilość monitorowanych sygnałów zależy ściśle od wymagań klienta. Komunikaty są rejestrowane przez system komputerowy w czasie rzeczywistym i mogą być natychmiast wykorzystane w formie graficznej.

Jeżeli maszyna ma przestój z jakiegokolwiek powodu, operator skanując odpowiedni kod kreskowy może powiadomić system MDC-Max o przyczynie zatrzymania. System kodów kreskowych może być dopasowany do konkretnych wymagań zakładu, natomiast typowe komunikaty zwykle są następujące:

Dodatkowe możliwości Cimco MDC-MAX

Podgląd kamer zakładowych

Podłączenie do systemu nadzoru kamerami przemysłowymi umożliwia podejmowanie decyzji, czy do rozwiązania problemu są wymagane służby serwisowe.

Wsparcie dla urządzeń przenośnych

Klient PocketPC umożliwia podgląd statusu maszyny poprzez sieć bezprzewodową w dowolnym miejscu w zakładzie.

Elastyczny monitoring

Monitorowanie maszyn z poziomu dowolnego komputera PC będącego w sieci. Monitorowanie maszyn poprzez WAN oraz za pomocą technologii VPN, również przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej.

Tablice informacyje

Najnowsze wersje oprogramowania posiadają pełne wsparcie dla multimedialnych tablic informacyjnych.

Wsparcie dla wiadomości tekstowych

W przypadku krytycznych zdarzeń, np. zatrzymania maszyny system umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych.

Podgląd danych z dowolnego miejsca

System umożliwia podgląd statusu maszyny przez sieć Internet, np. z domu lub dowolnego komputera poza zakładem.

Integracja z Windows

Integracja z Windows Server 2003 oraz technologią bazodanową Microsoft SQL.

Raporty i wykresy

Za pomocą ponad 100 szablonów możliwe jest przygotowanie szczegółowych raportów

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.

Pobierz bezpłatną wersje próbną​

Skorzystaj z możliwości uruchomienia aplikacji na 30-dniowy okres próbny. Firmy korzystające z wersji próbnej mają możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego.