SolidCAM

Efektywniejsze i bardziej opłacalne programowanie CNC

Producent systemu SolidCAM® firma SolidCAM Inc. rozwija technologię obróbki CAM dla usprawnienia wytwarzania mechanicznego CNC. Rynkiem docelowym produktu, są zarówno małe warsztaty produkcyjne jak i duże firmy działające w branży obróbki skrawaniem na maszynach numerycznych. SolidCAM pozwala na wydajne tworzenie programów obróbczych dla produkowanych części. Wykorzystuje się go zarówno w starszych jak i najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. SolidCAM jest rozwiniętym narzędziem CAM, który został zaprojektowany z myślą o optymalizacji pracy narzędziowni i jest w pełni zintegrowany z takimi systemami, jak SolidWorks®, Inventor® oraz Bentley®.

Złoty partner SolidWorks

Zadaniem SolidWorks® z kórym integruje sie SolidCAM jest wykorzystanie oferowanych funkcji związanych z projektowaniem części i form, a także wczytywania plików o różnych formatach, dostępu do analiz inżynierskich, zarządzania dostępną dokumentacją, swobodnego zarządzania procesami oraz innego szerokiego zakresu przeznaczenia.

Program SolidCAM posiada status certyfikowanego Złotego Partnera SolidWorks. Wiąże się to m.in. ze wspólnym prowadzeniem działań dotyczących rozwoju produktu. W wyniku partnerstwa CAD/CAM powstał system, który zapewnia użytkownikom prostą, intuicyjną i wydajną pracę w konkurencyjnej cenie.

Frezowanie 2.5D

Prosty i łatwy w obsłudze, zintegrowany z SolidWorks – interfejs w połączeniu z najnowszą technologią tworzenia ścieżki narzędzia, dostarcza wydajnych i intuicyjnych operacji do frezowania 2.5D. Łatwa praca na częściach, złożeniach, szkicach geometrii w celu definiowania operacji obróbczych CNC. Możliwość szybkiego umieszczania przyrządów mocujących i innych komponentów dla pełnej wizualizacji procesu technologicznego.

Wykrywanie otworów

Automatyczne rozpoznawanie i grupowanie otworów z modelu bryłowego z możliwością modyfikacji geometrii. Jedna operacja wykrywania otworów może obrabiać otwory na różnych poziomach i o różnej głębokości.

Wykrywanie kieszeni

Operacja ta podnosi frezowanie kieszeni o poziom wyżej, automatycznie rozpoznając wszystkie wybrania na modelu CAD. Dostępne są wszystkie strategie i opcje standardowej operacji obróbki kieszeni w połączeniu z różnymi głębokościami rozpoznanymi w modelu.

SolidCAM oferuje pełną interaktywną kontrolę i rozpoznawanie operacji.
SolidCAM dostarcza zarówno interaktywnych, jak i zautomatyzowanych operacji frezarskich 2.5D tworzonych na modelach SolidWorks. Oprócz tradycyjnych operacji, tworzonych samodzielnie przez użytkowników poprzez definiowanie geometrii, strategii i paramentów obróbczych CNC, SolidCAM oferuje także operacje Automatycznego Rozpoznawania Kieszeni i Otworów oraz ich automatyczną obróbkę.

Interaktywne operacje frezowania 2.5D:

 • Oprócz standardowych operacji frezowania 2.5D, takich jak: profilowanie, frezowanie kieszeni czy też wiercenie SolidCAM oferuje również:
 • Możliwość modyfikacji łańcuchów (odsunięcie, przycięcie, wydłużenie, itp.), umożliwiając zmiany na geometrii bez konieczności zmiany geometrii modelu CAD
 • Automatyczną obróbkę resztek w celu obrabiania pozostałości po użyciu większych narzędzi
 • Fazowanie przy użyciu tej samej geometrii zdefiniowanej dla operacji profilu i kieszeni
 • Operację frezowania gwintów dla obróbki standardowych wewnwtrznych i zewnętrznych gwintów
 • Grawerowanie tekstu na powierzchniach płaskich i walcowych oraz grawerowanie linii środkowej dla czcionek typu TrueType
 • Operacja Kontur 3D prowadzi narzędzie po krzywej 3D, obrabiając model na różnej głębokości
 • Oróbka geometrii nawiniętej na ścianę walcową poprzez transformację ruchów liniowych na ruch obrotowy
 • Specjalna operacja frezowania na pionowych ścianach z użyciem frezów typu T lub typu "jaskółczy ogon"

Cykle Toolbox

Bardzo przydatne i wygodne Cykle Toolbox dostarczają dodatkowych dedykowanych operacji dla obróbki prostych geometrii typu szczeliny, rowki, naroża itp.

Standardowe operacje

Frezowanie profili

Dzięki wbudowanym opcjom modyfikacji geometrii (odsunięcia, ucinanie, wydłużanie) pozwalającym na zmiany geometrii bez konieczności edycji modelu CAD, możemy znacząco skrócić czas programowania.

Frezowanie kieszeni

SolidCAM dostarcza potężnych narzędzi pozwalających na obróbkę nieskończonej ilości zamkniętych i otwartych kieszeni z wyspami.

Fazowanie

Pochylanie krawędzi w operacjach obróbki profilów i kieszeni jest znacznie szybsze i łatwiejsze z wykorzystaniem opcji fazowania SolidCAM.

Wiercenie

SolidCAM posiada wiele opcji wiercenia, w tym wiercenia z odwiórowaniem, z pogłębianiem, a także opcje wytaczania, czy gwintowania dostępne jako standardowe cykle. Istnieje również możliwość definiowania własnych cykli Użytkownika.

Wykrywanie wiercenia

Dzięki opcji automatycznego wykrywania i grupowania otworów bezpośrednio na modelu bryłowym i z uwzględnieniem specyficznych kryteriów wyboru oraz ręcznym dodawaniem i usuwaniem cech wybieranych otworów, możemy zaoszczędzić wiele godzin żmudnego przełączania ekranów i wskazywania geometrii.

Wykrywanie kieszeni

Dzięki automatycznemu wykrywaniu kieszeni na modelu CAD oszczędzamy czas i frustrujące wskazywanie wielu wybrań. Dostępne są wszystkie strategie i opcje standardowej operacji obróbki kieszeni połączone z wykrywaniem różnych poziomów i głębokości na podstawie położenia ścian modelu.

Kontur 3D

Poziom wyżej ponad 2.5D, opcja ta prowadzi narzędzie wzdłuż krzywej 3D, tnąc model na różnych głębokościach, a nawet automatycznie fazując krawędzie modelu jeżeli jest to konieczne.

Obróbka resztek materiału

Dzięki użyciu opcji automatycznej obróbki resztek materiału, która usuwa materiał pozostały w miejscach nie obrobionych, poprzez użycie większych narzędzi we wcześniejszych operacjach eliminujemy „cięcie powietrza” oraz skomplikowane programowanie.

Toczenie

Toczenie w SolidCAM zapewnia funkcjonalność dla szerokiego zakresu narzędzi i maszyn, między innymi dla tokarek dwuosiowych, głowic reworwerowych, obsługi przeciwwrzeciona i centr tokarsko-frezarskich.

Na tokarko-frezarkach frezowanie i wiercenie z użyciem osi C, Y i B odbywa się wewnątrz tego samego programu co toczenie, dostarczając w pełni zintegrowanego i asocjatywnego rozwiązania programowego.

SolidCAM tworzy zaawansowane obróbki zgróbne i wykańczające, które w połączeniu z planowaniem, toczeniem rowków, gwintowaniem i wierceniem mogą być realizowane przy użyciu cykli stałych maszyn bądź kodów G.

Nowy interaktywny wygląd maszyny w SolidCAM pokazuje model STL maszyny z kinematyką pełnej osi, jak również pozycjami wyjściowymi wszystkich komponentów. Narzędzia, urządzenia i operacje sterowania maszyną (MCO) są wyświetlane w czasie rzeczywistym – ułatwiając programowanie CAM i kontrolę kolizji bez dodatkowych narzędzi programowych.

Nowy kreator narzędzia pomaga szybko i łatwo skonfigurować lub dodać nowe narzędzia do bazy. Oprócz realistycznego wyświetlania wszystkich narzędzi, moduł toczenia SolidCAM wykorzystuje zaawansowane sprawdzanie kolizji dla wszystkich narzędzi z dowolnymi elementami maszyny.

 • Zaawansowane operacje toczenia:
 • Synchroniczne toczenie zgrubne - dwa narzedzia obrabiają detal jednocześnie lub podążając jedno za drugim
 • Toczenie rowków pod kątem - wykonuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne rowki pod zdefiniowanym kątem
 • Ręczna definicja toczenia - pozwala na toczenie po geometrii zdefiniowanej przez uzytkownika, bez względu na przygotówkę i model docelowy
 • Toczenie jednoczesne w 4 osiach - przeprowadza w jednej operacji toczenia obróbkę po profilach krzywoliniowych z możliwością wychylenia narzedzia w osi B (obróbka obszarów podcietych)
 • Synchronizacja głowic - rozbudowana możliwość synchronizacji obróbki z użyciem wielu głowic narzędziowych

MCO (Operacje Maszynowe)
MCO dają użytkownikowi możliwość wstawienia dodatkowych operacji podczas obrabiania części. Te operacje sterują maszyną CNC i aktywują różne opcje oraz urządzenia dodatkowe np. otwierają i zamykają uchwyty, włączają chłodziwo, obracają część, przemieszczają część z jednego stołu na drugi, itp.

Zaktualizowana przygotówka
SolidCAM aktualizuje kształt przygotówki po każdej operacji. Ma to miejsce dla wszystkich typów maszyn: dwuosiowe centra tokarskie, obrabiarki z wieloma supportami narzędziowymi, maszyny z osiami CYB oraz z przeciwwrzecionem.

Na centrach z przeciwwrzecionem, gdy komponent zostaje przekazany z wrzeciona głównego do przeciwwrzeciona, przygotówka uwzględnia zmianę wrzeciona. Wszystkie operacje następujące na przeciwwrzecionie wykorzystują przygotówkę powstałą po obróbce na wrzecionie głównym.

Dostępne moduły

Frezowanie 2.5D

Podstawowy moduł umożlwiający obróbki 2 i 2.5D oraz indeksowanie 4/5 osiowe, Rolowanie na wałku z osią C oraz integracje frezarsko-tokarską, posiada cykle toolbox – szablony obróbek dla początkujących użytkowników.

 

Frezowanie 4D

Pakiet umożliwiający obróbki płynne dla 5 osi. Konwersja obróbek 3 osiowych do 5 osi płynnych: Moduł ułatwiający przygotowanie ścieżki narzędzia dla obróbek 5 osiowych przy uniknięciu kolizji z narzędziem i mocowaniem, Inteligentne ruchy bezpieczne, kontrola osi narzędzia oraz kontrola podcięć.

 

Frezowanie 5D

Pakiet umożliwiający obróbki płynne dla 5 osi. Konwersja obróbek 3 osiowych do 5 osi płynnych: Moduł ułatwiający przygotowanie ścieżki narzędzia dla obróbek 5 osiowych przy uniknięciu kolizji z narzędziem i mocowaniem, Inteligentne ruchy bezpieczne, kontrola osi narzędzia.

Toczenie

Moduł umożliwiający toczenie zgrubne i wykańczając: konturowanie, rowkowanie, gwintowanie, wiercenie, odcinanie detalu. Umożliwia toczeni z frezowaniem w połączeniu z modułem SolidCAM Mill 2.5D.

HSS

Moduł High Speed Surface – zaawansowany moduł obróbek powierzchniowych osi płynnych zapewniający pełną kontrolę wejść i wyjść narzędzia, obróbki powierzchni z dziurami, obróbki ujemnych powierzchni itd.

 

HSM – zaawansowany moduł 3D

Moduł do zaawansowanych obróbek 3 osiowych elementów o bardzo skomplikowanych kształtach, jak formy, elektrody, wykrojniki: umożliwia obróbki zgrubne, pół-wykańczające i wykańczające.

 

HSR

Moduł High Speed Rough – moduł do zaawansowanych obróbek 3 osiowych elementów o bardzo skomplikowanych kształtach, jak formy, elektrody, wykrojniki: umożliwia obróbki zgrubne.

xPress

Wpełni zintegrowany moduł do obróbek 2.5D umożliwiający: planowanie ścian, frezowanie kieszeni, frezowanie profili, wiercenie, gwintowanie, strategie liniową oraz stały Z.

iMachining 2D

Moduł optymalizacji obróbek zgrubnych oraz wykańczających 2D z wykorzystujący spirale morficzne, opatentowaną technologii zagłębiania, oraz ograniczający zbędne ruchu narzędzia.

 

iMachining 3D

Moduł optymalizacji obróbek zgrubnych 3D z wykorzystujący spirale morficzne, opatentowaną technologii zagłębiania, oraz ograniczający zbędne ruchu narzędzia. Pierwszy na rynku „Algorytm Technologii” tworzący zoptymalizowane posuwy, prędkości, głębokości i szerokości przejść.

ARFM (Feature recognition)

Automatyczne rozpoznawanie cech kieszeni i otworów wraz z doborem technologii.

Machine Simulation

Zaawansowany pakiet symulacji maszynowych wraz z kinematyką oraz sprawdzaniem kolizji.

Optymalna ścieżka dzięki iMachining

iMachining wyróżnia unikalność technologii przy generacji ścieżek narzędzia oraz sposobu programowania. iMachining korzysta z opatentowanego Kreatora Technologii, który sam dobiera i automatyzuje prędkości i posuwy. iMachining wielokrotnie wydłuża żywotność narzędzi, ograniczając przy okazji czasochłonność obróbki często nawet o ponad 70%!

Lepsze rezultaty dzięki iMachining

 • Krótsze cykle – oszczędność do 70%
 • Czas życia narzędzia – do 2-3 razy dłuższy
 • Bezkonkurencyjna obróbka twardych materiałów
 • Wyjątkowa wydajność pracy z małymi narzędziami
 • Wyjątkowo krótki czas nauki
 • Wysoka produktywność programowania

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.

Pobierz bezpłatną wersje próbną​

Skorzystaj z możliwości uruchomienia aplikacji na 30-dniowy okres próbny. Firmy korzystające z wersji próbnej mają możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego.

Uzyskaj ofertę zakupu oprogramowania SolidCAM