Wdrożenia systemów CAD i CAM

Oprogramowanie inzynierskie CAD CAM

Uruchomienie, konfiguracja i optymalizacja oferowanych rozwiązań

Systemy CAD 3D

Wdrożenie systemu CAD 3D polega na instalacji i spersonalizowaniu ustawień systemowych pod wymagania projektowe klienta. Tak przygotowany system jest przeznaczony do efektywniejszej pracy. Wdrożenie w zależności od potrzeb może obejmować m.in. optymalizację prototypu pracy pod kątem szybszego projektowania i tworzenia dokumentacji czy też przygotowania szablonów tabliczek rysunkowych i zestawień materiałowych. Podczas wdrożenia realizowane są często inne indywidualne potrzeby klienta.

Systemy CAM

Wdrożenie systemu CAM polega na odpowiednim dopasowaniu ustawień systemowych do maszyn CNC sterowanych za pomocą kodów NC. Indywidualne poprawki wprowadzane do generatora postprocesora w celu spersonalizowania generowanego kodu NC – zgodnie z wymaganiami klienta. Wprowadzenie dodatkowych danych zabezpieczających poprawność generowanego kodu NC z uwzględnieniem założeń technologicznych oraz maszynowych. Dodatkowo możliwa jest m.in. parametryzacja postprocesora, implementacja ustawień maszynowych oraz budowa modelu kinematycznego maszyny CNC.

Systemy zarządzania produkcją

Wdrożenie systemów MDC, DNC, MES (OEE) polega m.in. na instalacji i konfiguracji programu oraz podłączeniu i konfiguracji wszystkich potrzebnych urządzeń.

Wszystkie oferowane przez nas usługi CAD/CAM tj. szkolenia, wdrożenia i konsultacje mogą być przedmiotem kompleksowej oferty dla Państwa!

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy.