Operacja oparta na G-kodzie! Ścieżka bezpośrednio z kodu NC w SprutCAM

Wklej kod NC do systemu CAM i przeprowadź pełną symulację.

SprutCAM, jako oprogramowanie CAM pozwala nam wczytać kod NC wygenerowany gdziekolwiek (nie koniecznie w SprutCAM) i symulować go jak każdą inną operację. Służy nam do tego specjalna operacja "G-kode based"

1. Wczytaj kod NC

2. Wybierz plik interpletera

3. Wciśnij "Start"

4. W wyniku otrzymasz ścieżkę narzędzia

Operacja oparta na G-kodzie, jest dostępna zarówno przy frezowaniu jak i przy toczeniu. Może być również używany do indeksowanej i ciągłej obróbki na 4 i 5 współrzędnościowych centrach obróbczych. Obsługiwane są wszystkie dostępne typy symulacji, w tym produkcja addytywna do symulacji tworzenia warstwy materiału. Operacje tokarki oparte na kodzie G obsługują tylko narzędzie tokarskie. Użycie obróbki elektroerozyjnej nie jest obsługiwane. Operacje te pozwalają na wykonywanie:

  • bezpośrednie sterowanie symulacją maszyny za pomocą kodów G;

  • sprawdzić i zoptymalizować program NC;

  • konwertować tekst NC z jednego sterownika na drugi (dla maszyn o identycznym schemacie kinematycznym);

  • debuguj własny interpreter podczas jego tworzenia.

Ścieżka narzędzia jest tworzona na podstawie następujących parametrów działania:

Tekst NC  może być napisany ręcznie lub może być załadowany z zewnętrznego pliku i edytowany, jeśli to konieczne. Wbudowany edytor tekstu obsługuje podświetlanie składni głównych struktur klawiszowych języka programowania CNC, a także szeroką gamę skrótów klawiaturowych do pracy z tekstem.

Bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości pracy z tekstem NC opisane są w sekcji < Przypisanie zadania dla operacji opartej na kodzie G >

 < Plik interpretera (*.snci) > definiuje format rozpoznawania poleceń kontrolera w blokach programu NC. Odpowiedni parametr określa pełną ścieżkę do wybranego interpretera. Wartość parametru można wprowadzić ręcznie, a także za pomocą dialogu wyboru pliku, do którego można uzyskać dostęp za pomocą wprowadzonego przycisku. Podczas procesu selekcji, procesu selekcji dostępny jest podgląd informacji o tłumaczu (opis, cel, system CNC, autorzy itp.): 

 

Obecnie do użytku dostępne są interpretery następujących systemów CNC:

Uwaga: Wszystkie interpretery obsługują tylko listę poleceń generowanych przez postprocesory w zestawie dystrybucyjnym SprutCAM.

Interpretatory “Importuj tylko ścieżkę narzędzia” nie obsługują dopasowania linii kodu NC – trajektorii ruchu narzędzia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wybrany interpreter powinien być przeznaczony do symulacji. W przeciwnym razie trajektoria narzędzia może być nieprawidłowa (przesunięcie względem układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, zdublowane podejścia/odejścia, nieprawidłowa pozycja wyjściowa itd.)