Przygotówka z pliku zewnętrznego

Model przedmiotu obrabianego operacji definiuje materiał, który ma być obrabiany. Oznacza to, że określa początkowy kształt obrabianego przedmiotu, z którego zostanie wyprodukowany wymagany gotowy komponent.
Początkowy kształt obrabianego przedmiotu jest określony w węźle głównym drzewa obróbki. W środowisku „Model 3D” lub w zakładce „Przygotówka” możemy skorzystać z dostępnych funkcjonalności tworzenia jej bez potrzeby posiadania przygotówki z pliku zewnętrznego.
Nasz system CAM daje wiele możliwości na określanie przedmiotu, z którego będziemy robić nasz model docelowy. Może to być zewnętrzny plik CAD, tworzenie przygotówki na podstawie konkretnych geometrii bądź rysowanie własnej.