SprutCAM 14 – Aktualizacja Styczeń 2021

Dzisiejsza aktualizacja dla SprutCAM 14 dodała kilka opcji oraz rozwiązuje wiele problemów zgłoszonych przez producentów min.

– Dodano pole wyboru „Nie pytaj ponownie” do potwierdzenia ostrzeżeń przed wygenerowaniem programu NC „Niektóre operacje nie są obliczone”.

– Dodano opcję odświeżania schematu maszyny z menu podręcznego (prawy przycisk myszy)

– Stożkowe narzędzie dostało wsparcie dla funkcji „Sprawdzanie oprawki”

– „Sprawdzanie oprawki” dodane do operacji 4-osiowych

 

Poprawia błędy zgłoszone przez klientów:

– Usunięto błąd, który występował podczas dodawania otworów

– Naprawiono błąd, który powodował usunięcie niektórych plików podczas próby otwarcia drugiej kopii SprutCAM

– Usunięto błąd widoczności oprawy i narzędzia w konturowaniu 2D

– Poprawiono operacje oparte na G kodzie, problem polegał na tym, że w niektórych przypadkach zmiany nie były brane pod uwagę podczas ponownego obliczania

– W konturowaniu 3D naprawiono błąd związany z niewłaściwą obróbką do danego konturu

– W konturowaniu 2D naprawiono błąd nieprawidłowego przejścia wokół detalu gdy mieliśmy włączoną kompensację promienia

– Naprawiono problem ze złym wygrywaniem poziomu w niektórych przypadkach

– Symulacja nie zatrzymywała się przy włączonej opcji „Zatrzymaj na błędzie” Błąd został usunięty

– Jak wyżej dla M1

– Naprawiono błąd przypisywania numeru dla Układu współrzędnych