Symulacja na bazie G-code

Dzielimy się z Wami informacjami na temat symulacji na bazie G-code w SprutCAM 15. Przez cały proces przeprowadzimy Was tradycyjnie przy pomocy filmu instruktażowego. Link do niego znajdziecie na dole.
Symulacja oparta na kodzie G pozwala na uwzględnienie cech implementacji postprocesora w przetwarzaniu symulacji. W tym trybie system automatycznie generuje kod NC dla każdej operacji podczas obliczeń. Symulację sterującą przeprowadzamy jako Controlling procesu symulacji.

Aktywacja funkcji symulacyjnych opartych na kodzie G

Aktywacja funkcji odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „Symulacja na bazie G-codu” na pasku narzędzi z aktywną kartą <Symulacja>.
Uwaga: Przycisk staje się niedostępny, jeśli używana jest obróbka wielozadaniowa.
Parametry symulacji oparte na kodzie G
Symulacja oparta na kodzie G jest tworzona na podstawie wybranego pliku postprocesora i pliku interpretera określonego na panelu konfiguracji maszyny.
Interpreter to plik ustawień systemu maszyny CNC (* .snci), znajdujący się w katalogu $(PROGRAM_PERSONAL)\Interpreters.
Podczas procesu selekcji dostępny jest podgląd informacji o tłumaczu (opis, cel, system CNC, autorzy itp.):
Uwaga: Wszystkie interpretery obsługują tylko listę poleceń generowanych przez postprocesory w zestawie dystrybucyjnym SprutCAM.
Interpretatory “Importuj tylko ścieżkę narzędzia” nie obsługują dopasowania linii kodu NC – trajektorii ruchu narzędzia.
Po wybraniu interpretera zwróć uwagę na jego przeznaczenie (pole Cel w okienku podglądu)
Wybrany interpreter powinien być przeznaczony do symulacji. W przeciwnym razie trajektoria narzędzia może być nieprawidłowa (przesunięcia względem układu współrzędnych obrabianego przedmiotu, zduplikowane podejścia/wycofania, nieprawidłowa pozycja wyjściowa itp.).

Funkcje symulacji w oparciu o G-kod

Jeśli tryb ten jest włączony, to po obliczeniu ścieżki narzędzia SprutCAM automatycznie generuje program sterujący dla maszyny CNC z wybranym wcześniej plikiem ustawień postprocesora, dokonuje konwersji tekstu programu NC code na ścieżkę narzędzia. Wygenerowana ścieżka będzie uwzględniać osobliwości implementacji postprocesora. Tekst programu NC dla wybranej operacji jest wyświetlany w dolnej części strony trybu <Symulacja>, bezpośrednio za listą operacji procesu technologicznego.
Po lekkim opóźnieniu wskaźnika myszy nad wierszem z tekstem programu NC zostaje wyświetlona wyskakująca podpowiedź z opisem przynależnych węzłów drzewa trajektorii (polecenia cldata).