SprutCAM

Generowanie kodów NC prostsze niż kiedykolwiek

SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów NC dla maszyn o różnej kinematyce i może być dopasowany do niemalże każdego sterowania NC.

SprutCAM posiada szeroki wachlarz funkcji, które umożliwiają wydajną obróbkę stempli, tłoczników, form, modeli testowych i finalnych, części maszyn, prototypów i do masowej produkcji, części prostych, zapasowych, drewnianych, szablonowych, a także grawerowanie napisów i obrazów.

Szereg różnych narzędzi skrawających można posegregować w zdefiniowanych przez użytkownika bibliotekach. W razie potrzeby biblioteki mogą być przyporządkowane do konkretnej maszyny CNC. Możliwe jest także wykorzystanie bibliotek dostarczonych przez producentów narzędzi. Użytkownik może je zmienić, aby odpowiadały wymaganiom maszyny lub technologii obróbczej.

System wyświetla tylko te operacje, które mogą być wykonane przez wybraną maszynę. Domyślne parametry operacji mogą być uzależnione od wybranego oprzyrządowania.

Frezowanie 2.5D

SprutCAM posiada różne strategie obróbki 2.5D do wykonywania wielopoziomowych części 2D. Dostępne strategie pozwalają na obróbkę zarówno zgrubną, jak i wykańczającą. Obróbka prostych i skomplikowanych części odbywa się dzięki operacjom dla konturów, wysp, ścian pionowych kanałów i kieszeni z wyspami. SprutCAM potrafi automatycznie rozpoznać zarówno powierzchnie płaskie, jak i otwory. System obsługuje wszystkie typy obróbki otworów, gwintowanie i frezowanie gwintów. Obróbka resztek jest automatyczna.

SprutCAM pozwala stworzyć obraz 3D części na podstawie zamkniętych krzywych. Mając rysunek części określający poszczególne poziomy, górne i dolne, oraz otwory, technolog, po zdefiniowaniu typu i parametrów dla każdego elementu rysunku, otrzymuje trójwymiarową wizualizację części, co znacznie ułatwia przygotowywanie całego procesu technologicznego. Jeśli parametry profilu zostaną zmienione, system automatycznie aktualizuje trójwymiarową prezentację części.
 • Lista standardowych operacji dla tego typu obróbki:
 • Obróbka równoległa
 • Obróbka równoodległa
 • Obróbka poziomych obszarów z możliwością automatycznego wykrycia płaskich ścian
 • Obróbka pionowych ścian (wliczając użycie ścieżki spiralnej)
 • Obróbka kieszeni
 • Wiercenie (nawiercanie, wiercenie proste, przewiercanie, powiększanie otworów, frezowanie, wycinanie gwintów)
 • Obróbka wzdłuż profilu
 • Grawerowanie
Automatyczne wykrywanie płaskich ścian ułatwia definiowanie obszarów obróbki dla, na przykład, wykonania obróbki wykańczającej po operacjach zgrubnych, czy wcześniejszego przygotowania powierzchni do grawerowania.
Obróbka kieszeni i wysp może być wykonana przejściami równoległymi lub równoodległymi narzędzia. funkcjonalność wygładzania i obtaczania naroży pozwala wykorzystać operacje do obróbki szybkościowej (High Speed Machining).

System posiada możliwość tworzenia tekstu jako zbioru krzywych, które mogą być następnie wykorzystanie do grawerowania na płaskich obszarach części. Sama operacja grawerowania jest również używana do wykonywania elementów artystycznych i cieszy się poparciem w przemyśle drzewnym i jubilerskim.

System posiada funkcje automatycznego wykrywania otworów z modelu 3D z elastycznym zestawem warunków wyszukiwania. Parametry wykrytych otworów (średnica, głębokość) są automatycznie uzupełniane i brane pod uwagę w procesie technologicznym.

Wbudowane środowisko geometrii 2D umożliwia tworzenie rysunku części niezależnie, bez korzystania z zewnętrznych systemów CAD. Podczas procesu rysowania system „inteligentnych wiązań” i szeroki zakres konwersji ułatwi zadanie technologowi. To samo środowisko geometrii 2D umożliwia generowanie profilu narzędzia z możliwością ustawiania parametrów umożliwiając interaktywną modyfikację jego konfiguracji, jeśli jest używana.

Frezowanie 3D

Cechą szczególną frezowania 3D jest to, że narzędzie można przesuwać jednocześnie zgodnie z 3 osiami obrabianego przedmiotu. Aby ustawić te operacje w SprutCAM, musisz mieć model 3D przedmiotu.

Efektywne programowanie obróbki przy użyciu modeli z dowolnego systemu CAD.

 • Zalety:
 • Wysoka jakość obróbki
 • Minimalizacja wydatków na narzędzia
 • Skrócenie czasu tworzenia programu NC
 • Skrócenie czasu obróbki
 • Kontrola kolizji

Obróbka 5D

Moduł 5-osiowy posiada wiele strategii obróbczych dla maszyn 5-osiowych. Pozwala to na szybkie tworzenie wysokiej jakości programów NC skomplikowanych części dla różnych typów frezarek wieloosiowych oraz tokarko-frezarek. Tworzenie programu NC odbywa się z uwzględnieniem modelu maszyny oraz jej zakresów, co zapewnia bezkolizyjną pracę.
Obróbka 5-osiowa indeksowana
Obróbka 5-osiowa indeksowana umożliwia obróbkę pod dowolnym kątem wszystkimi strategiami 2.5D i 3D. Interaktywne ustawianie kąta na podstawie modelu 3D ogranicza możliwość pomyłki oraz ułatwia i przyspiesza pracę technologa.
W celu utworzenia operacji indeksowanej należy zdefiniować kierunek osi obrotowych lub lokalny układ współrzędnych operacji. Można zmienić pozycję części i narzędzia pomiędzy operacjami. Wykonać można to w prosty sposób na modelu poprzez wskazanie kursorem powierzchnię, do której narzędzie ma być ustawione prostopadle. SprutCAM automatycznie przeliczy kąty obrotu i przesunięcie osi oraz wygeneruje odpowiedni program.
Większość nowszych sterowań numerycznych wymaga użycia lokalnego układu współrzędnych dla indeksowanej obróbki wieloosiowej. Z tego względu SprutCAM posiada opcję “Lokalny układ współrzędnych – Auto”, która automatycznie obraca układ współrzędnych tak, aby oś Z zawsze była skierowana w stronę osi narzędzia. Takie rozwiązanie indeksowanej obróbki wieloosiowej pozwala wykorzystywać cykle maszynowe.
Obróbka 5-osiowa płynna
SprutCAM posiada strategie dla 5 płynnych osi, co pozwala tworzyć ścieżki narzędzia dla dowolnych typów maszyn wieloosiowych. Ścieżki narzędzia są generowane z uwzględnieniem kinematyki maszyny oraz biorąc pod uwagę transformacje układu, dzięki czemu można uniknąć kolizji podczas obróbki.
 • Strategie generowania ścieżki narzędzia na powierzchni części:
 • Obróbka zgrubna warstwowa oraz przez wiercenie.
 • Wykańczanie ze zdefiniowanym krokiem, wykańczanie ze stałą wysokością grzbietu pomiędzy przejściami oraz stream finishing.
 • Ruchy spiralne narzędzia w jedną stronę, bądź typu zigzag.
 • Generowanie ścieżki narzędzia pomiędzy krzywymi prowadzącymi.
 • Obróbka 5-osiowa wzdłuż konturu wzdłuż krawędzi części.
 • Obróbka pochylonych powierzchni prowadzących bokiem narzędzia.

Toczenie

SprutCAM zawiera wiele strategii do toczenia zarówno prostych, jak i złożonych części. Dostępne są operacje do toczenia zgrubnego i wykańczającego, do wytaczania (promieniowe i osiowe), rowkowanie, a także toczenie gwintów. SprutCAM obsługuje wszystkie znane cykle toczenia. Przy obliczaniu ścieżek narzędzia brany jest pod uwagę pozostały po poprzednich operacjach materiał. Ustawienia obróbcze są dobierane automatycznie na podstawie wybranego narzędzia. SprutCAM umożliwia pełne sterowanie wszystkimi głównymi oraz pomocniczymi osiami maszyny: konik, szczęki, uchwyty itp.
 • Lista typowych operacji dla tego rodzaju obróbki:
 • Planowanie
 • Toczenie zgrubne
 • Toczenie wykańczające
 • Wiercenie
 • Odcinanie
 • Rowkowanie
 • Toczenie po konturze
Funkcjonalność systemu SprutCAM pozwalaja stworzyć model 3D elementu obrotowego na podstawie profilu składającego się z krzywej lub zestawu krzywych. Posiadając rysunek przedmiotu do toczenia programista może stworzyć profil w zintegrowanym środowisku do rysowania 2D.
Podczas definiowania narzędzia dla operacji tokarskiej, technolog może wykorzystać istniejącą już w systemie bazę płytek i noży, jak również stworzyć własną.
Wykorzystując typowe operacje tokarskie (z wyjątkiem toczenia po konturze), wszystkie parametry technologiczne są automatycznie uzupełniane przez system na podstawie typu wybranej operacji. Ułatwia i przyspiesza to proces przygotowania technologii dla obróbki prostych części.
Operacja toczenia po konturze pozwala na elastyczną i komfortową kontrolę nad ścieżką narzędzia w sposób interaktywny w oknie graficznym, a także na grupowanie kilku strategii: zgrubnej, wykańczającej, rowkowania, dodając fazy, czy zaokrąglenia.
Wszystkie operacje tokarskie dostępne w SprutCAM można wykorzystać z tokarkami CNC wyposażonymi w różne systemy mocowania narzędzi, począwszy od prostych oprawek jednonarzędziowych do maszyn z kilkoma głowicami obrotowymi, jak również mocowania z osią obrotową. Pracując z takimi typami maszyn można tworzyć programy NC dla obróbki synchronicznej (skrawanie kilkoma narzędziami jednocześnie).

Toczenie z frezowaniem

SprutCAM pozwala tworzyć program NC dla wszystkich typów maszyn tokarsko-frezarskich, również dwuwrzecionowych. Wspierane są głowice o dowolnej liczbie i typie mocowania narzędzi, dlatego też program NC może zawierać zarówno operacje tokarskie, jak i frezarskie. Dostępne są strategie do toczenia i frezowania od 2.5 do 5-osiowego oraz synchronizacja dla maszyn wieloosiowych.
Operacje tokarskie
SprutCAM oferuje szeroki zakres strategii do toczenia, wytaczania, wiercenia, m.in.: cykle toczenia zgrubnego, cykle wykańczania, cykle rowkowania, cykle gwintowania na powierzchniach walcowych oraz stożkowych, toczenie powierzchni śrubowych o dowolnym przekroju ze stałym lub zmiennym skoku, cykle obróbki otworów z wykorzystaniem narzędzi od wiodących producentów, bądź specjalnych narzędzi wykonanych pod własne potrzeby. W celu uzyskania optymalnej obróbki części przy użyciu osi B, użytkownik posiada wygodny mechanizm kontroli pochylenia noża w stosunku do powierzchni detalu.
Operacje frezarskie

SprutCAM umożliwia tworzenie programów NC z wykorzystaniem osi C i Y dla obróbki z wrzecionem głównym oraz przeciw-wrzecionem, zarówno na powierzchni zewnętrznej promieniowej, jak i na powierzchni czołowej części. Jeśli maszyna jest wyposażona w oś B, wówczas możliwa jest obróbka indeksowana w płaszczyźnie pochylonej, a także płynna obróbka 5-osiowa z wykorzystaniem wszystkich osi maszyny.

Jeśli maszyna nie posiada osi Y, to wykonanie obróbki czoła elementu jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez SprutCAM współrzędnych polarnych. Co więcej, jeśli maszyna posiada funkcje przekształcające współrzędne kartezjańskie na polarne, SprutCAM wygeneruje odpowiednie polecenia w programie NC.
W celu wykonania frezowania na powierzchni walcowej z płynnym ruchem wokół osi C, można wykorzystać cylindryczny układ współrzędnych.
Operacje pomocnicze

Współczesne maszyny CNC  mają swoje własne zasady i polecenia do sterowania wszystkimi mechanizmami. SprutCAM pozwala użytkownikowi utworzyć zestaw operacji do sterowania dowolnego mechanizmu maszyny, zapisać je i dodać do listy operacji do wykorzystania w przyszłości. Wśród takich operacji są na przykład: przechwyt części pomiędzy wrzecionami, przechwyt części do przeciw-wrzeciona wraz z odcięciem, zamocowanie części z podtrzymką, automatyczne przekazanie wykonanej części do chwytaka, czy kontrola ładowarki przygotówki.

Symulacja obróbki
Symulacja obróbki na etapie tworzenia programu NC pozwala dokładnie sprawdzić wszystkie ruchy elementów maszyny z uwzględnieniem wysięgu wszystkich zamocowanych w głowicy narzędzi w celu uniknięcia kolizji. Oprócz wizualizacji obróbki części system umożliwia zaobserwowanie ruchów elementów maszyny podczas wykonywania operacji pomocniczych stworzonych przez użytkownika, takich jak przechwyt części, przechwyt z odcięciem, czy dociśnięcie podtrzymki.

Adaptive

Strategia służy do usuwania dużych ilości materiału przy wysokich posuwach i dużych głębokościach. Gwarantuje to optymalne obciążenie narzędzia niż przy standardowych obróbkach zgrubnych i pozwala uzyskać lepsze parametry skrawania co przekłada się na zmniejszenie czasu obróbki.
Stabilne obciążenie narzędzia
Umożliwia zwiększenie szybkości usuwania materiału przy wyższych prędkościach posuwu i skraca całkowity czas obróbki. Możliwe jest zastosowanie parametrów dostępnych dla obróbki szybkościowej, ponieważ kąt opasania określony szerokością cięcia nigdy nie zostanie przekroczony przez strategię.

Spiralny sposób usuwania materiału

Wykorzystanie większej powierzchni narzędzia

W ścieżce nie ma ostrych narożników

Łączenie odbywa się w płaszczyźnie roboczej

Wycinanie drutem EDM

SprutCAM posiada operacje umożliwiające tworzenie obróbki 2-osiowych pionowych profili wewnętrznych i zewnętrznych. Dostępne są także 4-osiowe strategie z automatyczną lub interaktywną synchronizacją, które bazują na krzywych 2D lub modelach 3D. Można przygotować bazę parametrów cięcia dla każdej maszyny, co w połączeniu z szerokimi możliwościami obróbki wielu profili zapewnia bardzo dobrą dokładność powierzchni przy niskim nakładzie pracy. Automatyczne, interaktywne i dokładne tworzenie ‘mostów’ zapobiega odpadaniu części od materiału. Współrzędne otworów dla wejścia drutu są przekazywane do operacji obróbki otworów.
Operacja Konturowanie 2D EDM
Służy do generowania ścieżki dla drutu wzdłuż profilu 2D (obróbka 2-osiowa), a także dla ruchów wzdłuż profilu 2D z pochyleniem drutu pod ustalonym kątem (obróbka stożkowa lub 3-osiowa). Wynikowa ścieżka drutu bazuje na pojedynczym profilu w odróżnieniu od obróbki 4-osiowej, gdzie należy określić osobne profile dla dolnej i górnej płaszczyzny.
Operacja Konturowanie 4D EDM
Przeznaczona jest do generowania ścieżki drutu wzdłuż dwóch profili 2D jednocześnie. Jeden z tych profili definiuje ruch dolnej prowadnicy, a drugi określa ruch górnej prowadnicy. Z tego też względu, w odróżnieniu do «obróbki 2D», w tej operacji górny i dolny koniec druta może opisywać zupełnie inna ścieżka.
SprutCAM pozwala generować różne typy przejść: zgrubne, wykańczające, docinające, czyszczące, itp. Można także ustawić kolejność obróbki, zoptymalizować kierunek, określić sposób kompensacji promienia druta, zezwolić na polecenia wyłączające w programie sterującym, itp.
SprutCAM posiada zestaw parametrów pozwalających pozostawienie specjalnych niewykończonych obszarów, zwanymi mostami. Gdy drut dotrze do takiego obszaru, system wygeneruje polecenie wyłączenia, po którym muszą zostać podjęte odpowiednie kroki. Następnie powstałe mosty mogą zostać automatycznie odcięte. Można zdefiniować parametry określające ilość przejść do odcięcia mostów, ilość przejść do oczyszczenia profilu po odcięciu, a także parametry dotyczące kolejności.
Próbkowanie elektroerozyjne służy do usuwania materiału z obszarów bez efektu wypadania kawałków metalu. Ścieżka drutu zazwyczaj rozpoczyna się we wcześniej przygotowanych otworach, zlokalizowanych bliżej środka przygotówki i składa się z równo odległych przejść typu zigzag, sekwencyjnie próbkujących cały materiał wewnątrz kieszeni.

Wycinanie strumieniem

SprutCAM zawiera moduł do wycinania. Użytkownik ma pełną kontrolę nad kolejnością strategii obróbczych. Funkcja dodania mostów pozwala ograniczyć ryzyko deformacji cienkich części. Szybkie ruchy narzędzia tnącego mogą być ograniczone tylko do obszaru materiału resztkowego. Dostępna jest także opcja zaokrąglania naroży. SprutCAM może tworzyć programy NC dla wycinarek, np. plazma, laser, czy waterjet.
Cięcie gazowe
Bazuje na zdolności metalu do utleniania i topienia pod wpływem strumienia mieszanki gazowej. W trakcie tego procesu wyrzucane są produkty reakcji utleniania i ciekłego metalu ze szczeliny cięcia. Najczęściej wykorzystywane mieszanki gazowe to acetylen, propan lub gaz naturalny.
Cięcie plazmowe
Proces cięcia plazmowego polega na wykorzystaniu silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego (gdzie elektroda jest katodą, a skrawany metal anodą). W trakcie cięcia plazmowego obrabiany materiał jest topiony i wyrzucany ze szczeliny cięcia.
Cięcie strumieniem wody
Narzędziem do cięcia wodą jest strumień cieczy wydobywający się ze specjalnej dyszy o średnicy 0.08 – 0.5 mm z prędkością ponaddźwiękową (1000 metrów/sekundę i więcej), która dostarcza ciśnienie robocze 400 Mpa i więcej. Odległość pomiędzy wylotem z dyszy a materiałem wynosi zaledwie kilka milimetrów, w związku z tym ciśnienie przekracza odporność materiał i dochodzi do skawania.
Cięcie laserem
Cięcie laserowe oznacza brak kontaktu mechanicznego z obrabianym materiałem. Skoncentrowana wiązka laserowa pozwala ciąć i grawerować niemal każdy materiał, bez względu na jego właściwości termo-fizyczne. Precyzja lasera wynosi około 0.08 mm, dzięki czemu można uzyskać dużą dokładność wzajemnego położenia elementów. Cięcie laserowe może być stosowane do łatwo odkształcalnych i nie sztywnych materiałów. Wiązka laserowa ma średnicę około 0.2 mm, co pozwala tworzyć otwory o średnicy 1 mm.

Zaawansowana symulacja obróbki

Maksymalna wydajność i wykrywanie kolizji

SprutCAM posiada potężny moduł symulacji obróbki, który pozwala zweryfikować przygotowaną obróbkę części wykorzystując jedną z maszyn zawartych w standardzie w SprutCAM z uwzględnieniem jej modelu 3D oraz kinematyki.

 

Moduł symulacji umożliwia optymalizację technologii w celu uzyskania maksymalnej wydajności, zmniejszenia zużycia narzędzi i maszyny itp. Podczas symulacji użytkownik ma wizualną kontrolę nad całym procesem obróbki, łącznie z wszystkimi przesuwami głównych i pomocniczych osi maszyny.

 

System automatycznie zaznacza obszary programu, gdzie wykryte zostaną kolizje lub niemożliwe do wykonania ruchy. Standardowy pakiet SprutCAM zawiera zestaw maszyn dla praktycznie każdego rodzaju obróbki metalu.

Moduł symulacji umożliwia:

 • Wieloosiową symulację obróbki z uwzględnieniem ruchów wszystkich osi maszyny zgodnie z jej kinematyką.
 • Realistyczną symulację.
 • Wysoka jakość odwzorowania obrabianej części pozwala na wizualną ocenę jakości obróbki oraz wykrycie potencjalnych problemów.
 • Zobrazowanie obszarów obrobionych niewystarczająco (np. w przypadku obróbki o niskiej dokładności).
 • Porównanie wyniku obróbki z modelem bazowym części.
 • Wizualną ocenę pozostałego materiału.
 • Badanie promienia i długości narzędzia podczas symulacji.

Dostępne wersje

Funkcje / wersje
Express
Cutting
Wire EDM
Lathe
Machinist
Universal
3x Mill
Expert
5x Mill
Master
Pro
Cięcie 2D/4D
EDM 2D/4D
Toczenie 2D
Frezowanie 2.5D i grawerowanie
+ Indeksowane osie
Frezowanie 3D i grawerowanie
+ Indeksowane osie
Frezowanie 4D i 5D
Toczenie z frezowaniem
(maszyny wielozadaniowe)

Najczęściej wybierane

Funkcja jest dostępna

Zalety i korzyści systemu SprutCAM

Zalety:

 • Przyjazny interfejs
 • Proste tworzenie programów NC
 • Szeroki wybór strategii dla różnych typów maszyn
 • Realistyczna symulacja obróbki
 • Biblioteka gotowych postprocesorów
 • Wspólny interfejs dla wczytywania detali, przygotowania technologii, symulacji i generowania kodów NC
 • Możliwość tworzenia własnych operacji
 • Wynik obróbki przekazywany do kolejnych operacji
 • Obliczanie ścieżki narzędzia z dowolną wymaganą dokładnością
 • Wbudowany generator postprocesorów
 • Generowanie programów NC dla maszyn wieloosiowych, nawet o skomplikowanej konfiguracji
 • Integracja i kompatybilność z systemami CAD: T-FLEX CAD™, SolidWorks™, KOMPAS™, SolidEdge™, Rhinoceros™, PowerSHAPE™, Autodesk AutoCAD™, Alibre Design™, Cobalt™
 • Otwieranie plików uniwersalnych Step, Iges i parasolid oraz plików natywnych SolidWorks, SolidEdge,

Korzyści:

 • Intuicyjny w obsłudze
 • Prosty do wdrożenia
 • Gotowość do pracy zaraz po zainstalowaniu
 • Kompleksowość dla wielu marzyn
 • Bardzo dobra współpraca z popularnymi programami CAD
 • Cały proces technologiczny w jednej aplikacji
 • Szybki zwrot kosztów inwestycji
 • Optymalne ścieżki narzędzia
 • Profesjonalna pomoc techniczna producenta i firmy NewTech Solutions

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług to chętnie na nie odpowiemy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami.

Pobierz bezpłatną wersje próbną​

Skorzystaj z możliwości uruchomienia aplikacji na 30-dniowy okres próbny. Firmy korzystające z wersji próbnej mają możliwości skorzystania ze wsparcia technicznego.