SprutCAM to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych. System umożliwia tworzenie programów NC dla maszyn o różnej kinematyce i może być dopasowany do niemalże każdego sterowania NC.

SprutCAM posiada szeroki wachlarz funkcji, które umożliwiają wydajną obróbkę stempli, tłoczników, form, modeli testowych i finalnych, części maszyn, prototypów i do masowej produkcji, części prostych, zapasowych, drewnianych, szablonowych, a także grawerowanie napisów i obrazów.

SprutcamMASZYNY – podczas tworzenia strategii obróbczej SprutCAM bierze pod uwagę rzeczywisty model maszyny, która ma być wykorzystana. Pozwala to na tworzenie programów NC dla szerokiego i zróżnicowanego zakresu konfiguracji, a obliczone ścieżki narzędzia nie wymagają żadnych dodatkowych modyfikacji w celu dopasowania do konkretnej maszyny. Jeśli wykorzystywana jest standardowa maszyna CNC, dla której nie jest wymagane sprawdzanie ruchów maszyny, obliczanie ścieżki narzędzia można wykonać korzystając z jednej z zawartych w systemie ogólnych typów maszyn.

W procesie tworzenia programu polecenia są generowane nie tylko dla głównych osi, ale także dla innych urządzeń pomocniczych, jak np. konik, hamulce osi obrotowej itp.

Model 3D maszyny CNC może zawierać różne dodatkowe wyposażenie, które może być sterowane ręcznie lub przez CNC.

NARZĘDZIA – szereg różnych narzędzi skrawających można posegregować w zdefiniowanych przez użytkownika bibliotekach. W razie potrzeby biblioteki mogą być przyporządkowane do konkretnej maszyny CNC. Możliwe jest także wykorzystanie bibliotek dostarczonych przez producentów narzędzi. Użytkownik może je zmienić, aby odpowiadały wymaganiom maszyny lub technologii obróbczej.

System wyświetla tylko te operacje, które mogą być wykonane przez wybraną maszynę. Domyślne parametry operacji mogą być uzależnione od wybranego oprzyrządowania.

TYPY OBRÓBKI:

Obróbka 2.5D

SprutCAM posiada różne strategie obróbki 2.5D do wykonywania wielopoziomowych części 2D. Dostępne strategie pozwalają na obróbkę zarówno zgrubną, jak i wykańczającą. Obróbka prostych I skomplikowanych części odbywa się dzięki operacjom dla konturów, wysp, ścian pionowych kanałów i kieszeni z wyspami. SprutCAM potrafi automatycznie rozpoznać zarówno powierzchnie płaskie, jak i otwory. System obsługuje wszystkie typy obróbki otworów, gwintowanie i frezowanie gwintów. Obróbka resztek jest automatyczna. Użytkownik posiada pełną kontrolę nad dokładnością obróbki, która bazuje na obliczeniach opartych na zaimportowanej powierzchni/bryle (nie jest konieczna teselacja modelu).

Obróbka 3D

SprutCAM oferuje szeroki wachlarz strategii obróbczych 3D które pozwalają na obróbkę części ze złożonymi powierzchniami o dowolnych kształtach. Użytkownik może utworzyć ścieżki narzędzia, które są zdefiniowane poprzez wysokość chropowatości. Zapewnia to otrzymanie najlepszej jakości wykończenia powierzchni. Gładkie ścieżki narzędzia pomagają unikać nagłych wstrząsów, a tym samym znacząco zmniejszają zużycie maszyny. Kolejną funkcją oszczędzającą pracę jest automatyczne wykrywanie pozostałego materiału przez kolejne operacje.

Obróbka wieloosiowa

Przy obróbkach wieloosiowych (indeksowanych) wymagany kąt obrotu części można uzyskać interaktywnie poprzez proste kliknięcie na wybranej powierzchni części, co spowoduje ustawienie (obrót) części. SprutCAM automatycznie przeliczy kąty obrotu i przesunięcia elementów oraz wygeneruje program NC. Tworzenie ścieżki narzędzia odbywa się biorąc pod uwagę zdefiniowaną kinematykę maszyny dla maszyn wieloosiowych. Obróbka może składać się ze strategii 2.5, 3 i 4 osiowych. W celu wykonania obróbki tej samej części na innej maszynie, wystarczy ustawić nową maszynę w projekcie i przeliczyć ścieżkę narzędzia dla operacji.

Obróbka 5D

Moduł 5-osiowy posiada wiele strategii obróbczych dla maszyn 5-osiowych. Pozwala to na szybkie tworzenie wysokiej jakości programów NC skomplikowanych części dla różnych typów frezarek wieloosiowych oraz tokarko-frezarek. Tworzenie programu NC odbywa się z uwzględnieniem modelu maszyny oraz jej zakresów, co zapewnia bezkolizyjną pracę.

HSS

Operacje SprutCAM do frezowania dają możliwość tworzenia ścieżek narzędzia dla obróbki HSS. Ruchy trochoidalne, wygładzanie ostrych naroży, dojście i wycofanie po łuku, wszystko to zapewnia gładkie ścieżki i zwarty obszar skrawania, co z kolei umożliwia wykonywanie frezowania typu HSS.

Synchronizacja obróbki

SprutCAM potrafi tworzyć programy NC dla zsynchronizowanej obróbki na maszynach wieloosiowych (wrzeciona/głowice). W SprutCAM użytkownik może zdefiniować punkty synchronizacji pomiędzy operacjami, a także pomiędzy poleceniami wewnątrz operacji. Ta unikalna funkcjonalność pozwala znacząco zwiększyć wydajność maszyny poprzez zmniejszenie strat czasu wynikających z nieoptymalnych programów, dając jednocześnie możliwość wydajnego i bezpiecznego (zsynchronizowanego) wykorzystania dostępnych osi maszyny.

Toczenie

SprutCAM zawiera wiele strategii do toczenia zarówno prostych, jak i złożonych części. Dostępne są operacje do toczenia zgrubnego i wykańczającego, do wytaczania (promieniowe i osiowe), rowkowanie, a także toczenie gwintów. SprutCAM obsługuje wszystkie znane cycle toczenia. Przy obliczaniu ścieżek narzędzia brany jest pod uwagę pozostały po poprzednich operacjach materiał. Ustawienia obróbcze są dobierane automatycznie na podstawie wybranego narzędzia. SprutCAM umożliwia pełne sterowanie wszystkimi głównymi oraz pomocniczymi osiami maszyny: konik, szczęki, uchwyty itp.

Toczenie z frezowaniem

SprutCAM pozwala tworzyć program NC dla wszystkich typów maszyn tokarsko- frezarskich, również dwuwrzecionowych. Wspierane są głowice o dowolnej liczbie i typie mocowania narzędzi, dlatego też program NC może zawierać zarówno operacje tokarskie, jak i frezarskie. Dostępne są wszystkie strategie do toczenia i frezowania od 2.5 do 5-osiowego oraz synchronizacja dla maszyn wieloosiowych.

Drutówki

SprutCAM posiada operacje umożliwiające tworzenie obróbki 2-osiowych pionowych profili wewnętrznych i zewnętrznych. Dostępne są także 4-osiowe strategie z automatyczną lub interaktywną synchronizacją, które bazują na krzywych 2D lub modelach 3D. Można przygotować bazę parametrów cięcia dla każdej maszyny, co w połączeniu z szerokimi możliwościami obróbki wielu profili zapewnia bardzo dobrą dokładność powierzchni przy niskim nakładzie pracy. Automatyczne, interaktywne i dokładne tworzenie ‘mostów’ zapobiega odpadaniu części od materiału. Współrzędne otworów dla wejścia drutu są przekazywane do operacji obróbki otworów.

Wycinanie

SprutCAM zawiera moduł do wycinania. Użytkownik ma pełną kontrolę nad kolejnością strategii obróbczych. Funkcja dodania mostów pozwala ograniczyć ryzyko deformacji cienkich części. Szybkie ruchy narzędzia tnącego mogą być ograniczone tylko do obszaru materiału resztkowego. Dostępna jest także opcja zaokrąglania naroży. SprutCAM może tworzyć programy NC dla wycinarek, np. plazma, laser, czy waterjet.

Wykorzystujemy SprutCAM niemal dziesięć lat. Interfejs jest łatwy w użyciu. SprutCAM posiada szeroki zakres możliwości: dobra kontrola nad ścieżką narzędzia, wiele strategii obróbczych. Dobrze sobie radzi z importowaniem plików z innych systemów oraz nie ma dużych wymagań sprzętowych. SprutCAM charakteryzuje się stabilnością. Każdego dnia pozwala nam lepiej poznawać świat technologii.Prof. Piotr Kacejko - Rektor Politechniki Lubelskiej

SYMULACJA OBRÓBKI – SprutCAM posiada potężny moduł symulacji obróbki, który pozwala zweryfikować przygotowaną obróbkę części wykorzystując jedną z maszyn zawartych w standardzie w SprutCAM z uwzględnieniem jej modelu 3D oraz kinematyki. Moduł symulacji umożliwia optymalizację technologii w celu uzyskania maksymalnej wydajności, zmniejszenia zużycia narzędzi i maszyny itp. Podczas symulacji użytkownik ma wizualną kontrolę nad całym procesem obróbki, łącznie z wszystkimi przesuwami głównych i pomocniczych osi maszyny. System automatycznie zaznacza obszary programu, gdzie wykryte zostaną kolizje lub niemożliwe do wykonania ruchy. Standardowy pakiet SprutCAM zawiera zestaw maszyn dla praktycznie każdego rodzaju obróbki metalu.

Moduł symulacji umożliwia:

♦ Wieloosiową symulację obróbki z uwzględnieniem ruchów wszystkich osi maszyny zgodnie z jej kinematyką.
♦ Realistyczną symulację.
♦ Wysoka jakość odwzorowania obrabianej części pozwala na wizualną ocenę jakości obróbki oraz wykrycie potencjalnych problemów.
♦ Zobrazowanie obszarów obrobionych niewystarczająco (np. w przypadku obróbki o niskiej dokładności).
♦ Porównanie wyniku obróbki z modelem bazowym części.
♦ Wizualną ocenę pozostałego materiału.
♦ Badanie promienia i długości narzędzia podczas symulacji.

sprutcam

POSTPROCESOR - podczas obliczania ścieżki narzędzia polecenia są generowane od razu dla odpowiednich osi maszyny zgodnie z jej kinematyką. Dzięki temu nie ma potrzeby wykonywania żadnych dodatkowych obliczeń przez postprocesor w celu wygenerowania programu NC.

Wbudowany generator postprocesorów umożliwia dostosowanie do dowolnego systemu NC. Język programowania i funkcja szablonów dają dużą swobodę. Dzięki prostemu interfejsowi i interaktywnej pomocy tworzenie i edytowanie postprocesora jest znacznie prostsze.

SprutCAM zawiera szeroką bibliotekę postprocesorów dla różnych typów maszyn i kontrolerów CNC.

Od kilku lat używamy systemów T-FLEX CAD i SprutCAM
w naszej firmie. Są to intuicyjne i wydajne narzędzia, które sprawdzają się w najróżniejszych przypadkach. W razie potrzeby konsultacji zawsze możemy liczyć na wsparcie techniczne ze strony firmy NTS!SACHER S.C.

ZALETY SprutCAM:

♦ Generowanie programów NC dla maszyn wieloosiowych, nawet o skomplikowanej konfiguracji.
♦ Szeroki wybór strategii dla różnych typów maszyn.
♦ Wspólny interfejs dla frezowania, toczenia i toczenia z frezowaniem; możliwość tworzenia własnych operacji.
♦ Wynik obróbki jest generowany automatycznie i przekazywany do kolejnych operacji.
♦ Proste tworzenie programów NC.
♦ Optymalne ścieżki narzędzia.
♦ Kompatybilność i integracja z systemami CAD: T-FLEX CAD™, SolidWorks™, KOMPAS™, SolidEdge™, Rhinoceros™, PowerSHAPE™, Autodesk AutoCAD™, Alibre Design™, Cobalt™.
♦ Wbudowany generator postprocesorów.
♦ Obliczanie ścieżki narzędzia z dowolną wymaganą dokładnością.
♦ Przyjazny interfejs.
♦ Biblioteka gotowych postprocesorów.
♦ Realistyczna symulacja obróbki.
♦ Gotowość do pracy zaraz po zainstalowaniu
♦ Profesjonalna pomoc techniczna.
♦ Darmowe aktualizacje w obrębie jednej wersji
♦ Szybki zwrot kosztów inwestycji

Firma Stahlbau Sp. z o.o. z Żar jest większościowym udziałowcem PPU Narzędziowiec. Mając na celu optymalne wykorzystanie parku maszynowego zarówno w swojej siedzibie i „Narzędziowcu” zakupiła licencję oprogramowanie SprutCAM.

stahlbau

Decyzja nie była przypadkiem, owo oprogramowanie z powodzeniem funkcjonuje w „Narzędziowcu” od 2012 roku. To właśnie w Narzędziowcu oprogramowanie SprutCAM sprawdza się w warunkach produkcyjnych pod względem optymalnej technologii i strategii firmy oraz dzięki profesjonalnej współpracy z dostawcą Newtech Solutions Sp. z o.o. Zdecydowaliśmy iż z pośród wielu programów – właśnie ten CAM został wybrany. Narzędziowiec Sp. z o.o. - Rafał Bajer v-ce prezes zarządu.

atb2a

Pod koniec 2014 roku zakupiliśmy oprogramowanie SprutCAM. Zakup ten był poprzedzony weryfikacją dostępnych na rynku rozwiązań CAM. Oceniliśmy SprutCAM jako przejrzysty i intuicyjny system, który spełni obecne oraz przyszłościowe potrzeby obróbcze firmy. Oprogramowanie zostało pozytywnie zarekomendowane przez innych użytkowników. Po zakupie licencji – wdrożone zostały nasze maszyny CNC. Programowanie z wykorzystaniem SprutCAM po odbytym w firmie NewTech Solutions szkoleniu nie stanowi żadnych problemów.Sławomir Kurdyś - prezes Air-Tech-Bud
Więcej o SprutCAM
T-FLEX CAD  Zapytanie o ofertę  SolidCAM