Oprogramowanie cad cam

Systemy CAM / Oprogramowanie CAM / Programy CAM

Rozwiązanie, które scala procesy związane z projektowaniem i wytwarzaniem części – to właśnie oprogramowanie CAM. Nasze systemy CAM, dzięki łatwej, intuicyjnej obsłudze oraz zastosowanym rozwiązaniom umożliwiają doskonalenie pracy maszyn sterowanych numerycznie (CNC). Skutkuje to nie tylko lepszą pracą urządzeń, ale także wydłużeniem ich żywotności. W naszej ofercie znajdują się zarówno najprostsze, jak i bardziej zaawansowane programy CAM przeznaczone do pracy z różnymi maszynami. Wszystkie sprawiają, że zaprojektowany przedmiot zyskuje kształt i właściwości w pełni zgodne z założeniami produkcyjnymi.

SolidCAM

SolidCAM to rozwinięte narzędzie CAM, które zostało zaprojektowane z myślą o optymalizacji pracy narzędziowni oraz jest w pełni zintegrowany z takimi systemami, jak SolidWorks®, Inventor® oraz Bentley®

Oprogramowanie CAM

SprutCAM X

SprutCAM X to system CAM do generowania programów NC dla frezarek wieloosiowych, tokarek, tokarko-frezarek, numerycznie sterowanych drutówek oraz centrów obróbczych

SprutCAM X Robot

Wydajne rozwiązanie do obróbki robotów umożliwiające szybkie tworzenie złożonych, bezkolizyjnych ruchów 3D w natywnym 6 lub więcej kodach osi (transformacje od 5 do 6 osi nie są wymagane)

InventorCAM

InventorCAM® rozwija systemy CAM(Computer-Aided-Manufacturing) dla wytwarzania mechanicznego. Docelowymrynkiem dla tego oprogramowania są fabryki oraz warsztaty produkcyjne

DCAM

Oprogramowanie D-CAM integruje się z wieloma systemami CAD pozwalając na obróbkę dowolnych modeli 2D i 3D. Potężne połączenie wiedzy w zakresie wycinania drutowego i programu SolidWorks/Inventor.